KBO-PCOB NU | 20 november 2020 online lezen
Manifest 'De kostendelersnorm moet uit de wet'
 
De kostendelersnorm moet zo snel mogelijk verdwijnen. Daarom is 17 november, de dag dat de Tweede Kamer debatteerde hierover, een manifest gestuurd naar politiek en pers. Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “Deze maatregel ontmoedigt het zorgen binnen de familie en vergroot de kans op armoede. We willen juist het zorgen voor elkaar meer aanmoedigen.” Vierentwintig organisaties bundelen nu hun krachten om de kostendelersnorm te laten verdwijnen. Wat KBO-PCOB betreft mag de maatregel ook zéker niet voor AOW’ers ingevoerd gaan worden. De regel werd in 2015 ingevoerd en houdt in dat je minder bijstand krijgt als je met meerdere volwassenen in één huis woont. Hoe meer volwassenen onder hetzelfde dak, hoe lager je uitkering. 
Lees meer
Toiletalliantie pleit voor meer openbare toiletten
 
19 november is het Wereld Toiletdag. Tijdens deze dag wordt aandacht gevraagd voor sanitaire voorzieningen. In Nederland is de Toiletalliantie, waar KBO-PCOB partner van is, actief om aandacht te vragen voor onder andere meer openbare toiletten. 
Voor het eerst is dit jaar een nieuwe berekening gebruikt waarin gemeenten extra punten krijgen voor openbare toiletunits, goede spreiding van toiletten en rolstoeltoegankelijkheid. Alleen gekeken naar toiletten in de openbare ruimte zijn Súdwest-Fryslân, Schouwen-Duiveland en Schiermonnikoog de best scorende grote, middelgrote en kleine gemeente.
Als we de toiletten in de horeca mee tellen komt er een andere verdeling uit. Maar omdat de horeca gesloten is, is het moeilijker om een openbaar toilet te vinden. We roepen gemeenten daarom ook op om te blijven investeren in zelfreinigende, toegankelijke, openbare toiletten. Bijkomend voordeel is ook dat deze units voor iedereen toegankelijk zijn en altijd schoon.
Lees meer
Meldpunt Bank Dicht! succesvol
 
KBO-PCOB kreeg steeds meer klachten over het gemis van een bankloket. Om in kaart te brengen tegen welke problemen senioren aanlopen na de sluiting van een bankfiliaal, startte KBO-PCOB eind oktober het ‘Meldpunt Bank Dicht!’. Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “Meer dan 600 meldingen in zo’n korte tijd laat zien dat er iets aan de hand is. De melders missen het persoonlijke contact en zijn niet altijd even vertrouwd met een online bankomgeving, wat eigenlijk het enige alternatief is. Naast het missen van persoonlijk contact en niet om kunnen gaan met internetbankieren, is er ook de vrees voor oplichting. Uit angst dat (internet)criminelen een weg vinden naar de bankrekening, wordt er liever bij een filiaal bankzaken geregeld. Gesloten bankfilialen keren hoogstwaarschijnlijk niet meer terug, het is belangrijk dat er geschikte alternatieven voor handen zijn, waar iedereen zich veilig bij voelt. We zijn daarom blij dat een aantal banken met ons in gesprek wil.”

Het 'Meldpunt Bank Dicht!’ is vanaf maandag as. gesloten. Wenst u nog een melding te doen dan kan dat via het formulier onder de knop.
Meldingsformulier
Zorg dat er geen verloren generatie ontstaat
 
De begroting Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft invloed op de koopkracht van veel Nederlanders. KBO-PCOB stuurde de Kamerleden daarom een brief om de koopkracht van senioren te verbeteren en verdere werkloosheid en armoede te voorkomen.
Corona verandert veel in onze economie. Voor jongeren is de arbeidsmarkt alweer aan het herstellen. Bij vijftigers en zestigers is nog geen sprake van herstel. Vóór de coronacrisis was de arbeidsmarkt al sterk in hun nadeel. Wie boven de 55 is en werk zoekt, zal het de komende jaren dubbel zwaar hebben. Mede doordat de maximale WW-duur is verkort. Een verloren generatie kan gaan ontstaan. KBO-PCOB vraagt de Kamer om alert zijn te zijn op deze ontwikkelingen. Daarnaast moet de Arbeidsinspectie meer mogelijkheden en mankracht krijgen om op te treden tegen leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt.
Lees de brief
Samen Beslissen voorlichtingsfilm
 
KBO-PCOB, kenniscentrum Vilans en NOOM draaien een gezamenlijk project: Samen Beslissen. In dit project staat het belang van een goede voorbereiding op een ziekenhuisbehandeling centraal. Want ziek zijn en behandeld moeten worden is vaak een moeilijk en emotioneel proces. Goed nadenken over welke behandelingen, en de gevolgen zijn daarin belangrijke onderwerpen. Voor de patiënt maar ook voor de arts.
Er is een mooie voorlichtingsfilm gemaakt. Hierin komen patiënten en een geriater aan het woord die vertellen over het proces van Samen Beslissen zoals dat in steeds meer ziekenhuizen wordt gebruikt.
Bekijk de film
Raad van Ouderen: Initiatieven in tijden van corona
 
Investeer in en ondersteun initiatieven voor beeldbellen en belcirkels. Die spelen goed in op de behoeften aan onderlinge contacten die thuiswonende ouderen in coronatijd hebben. Beeldbellen en belcirkels zijn, met de juiste ondersteuning, gemakkelijk te organiseren, bieden continuïteit en zijn snel te verspreiden. Dat advies geeft de Raad van Ouderen aan minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
KBO-PCOB stimuleert ook belcirkels binnen de vereniging. Kijk voor informatie op www.kbo-pcob.nl/belcirkel 
Bekijk hier het advies

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft aangegeven nieuws van KBO‑PCOB te willen ontvangen. KBO-PCOB.nu is de digitale nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van de belangenbehartiging voor senioren. KBO‑PCOB.nu verschijnt in de regel tweewekelijks.

Goed om te weten, speciaal voor lokale afdelingen van KBO of PCOB: niet alle leden ontvangen deze nieuwsbrief. U kunt uw lokale leden ook vragen zich aan te melden voor KBO‑PCOB.nu via
www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven

Volg ons
Facebook   Twitter
 
Links naar
onze websites:
KBO-PCOB.nl
UnieKBO.nl
PCOB.nl
 
Seniorenorganisatie
KBO-PCOB
Ringwade 67
3439 LM Nieuwegein
Telefoon: 030 – 3 400 600
E-mail: info@kbo-pcob.nl
Aanmelden  |  Reageren   |  Gegevens wijzigen  |  Afmelden
...