Nieuws van KBO-PCOB | 8 november 2019 online lezen
 
Vergeet de stem van senioren niet bij bouwen van woningen
  Woningbouw
De Tweede Kamer debatteert op maandag 11 november met minister voor Milieu en Wonen Stientje van Veldhoven tijdens het wetgevingsoverleg Wonen en Ruimte. Hierin vraagt KBO-PCOB opnieuw met klem aandacht voor de behoeften van senioren bij het bouwen van nieuwe woningen.
Lees meer
Laat senioren meedenken over langer thuis wonen
  Langer thuis wonen
In de Tweede Kamer werd dinsdag 29 oktober de begroting van Binnenlandse Zaken besproken. In een brief aan de Kamerleden riep KBO-PCOB op om senioren te laten meedenken over woonaanbod en woningtoepassingen. Het is van groot belang dat er voldoende en toekomstbestendige woningen voor senioren zijn.
Lees meer
Brief aan minister Koolmees: voorkom pensioenkorting!
  Minister Wouter Koolmees
KBO-PCOB en andere organisaties voor senioren en gepensioneerden stuurden een brandbrief naar minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Doel: het voorkomen van pensioenkorting. 
De dreigende korting op acht miljoen pensioenen gecombineerd met een dreigende verhoging van de pensioenpremie met tientallen procenten zorgt voor veel onrust onder werkenden en gepensioneerden. KBO-PCOB vreest dat het benodigde vertrouwen in en draagvlak voor het nieuwe stelsel onder druk komen te staan.
Lees meer
KBO-PCOB in gesprek met Yarden over gang van zaken naturapolis
  Uitvaartonderneming Yarden
Uitvaartonderneming Yarden liet begin juli aan cliënten met een pakketpolis met vaste premie weten dat de jaarlijkse kostenstijgingen van de diensten en producten in het pakket vanaf 1 januari 2020 voor eigen rekening van de klant komen. KBO-PCOB was niet alleen bezorgd over deze gang van zaken rond deze naturapolissen, maar was bovendien verontwaardigd over de wijze waarop Yarden financiële problemen op verzekerden afwentelt. In oktober heeft een gesprek met Yarden plaatsgevonden.
Lees meer
Terugblik op inspiratiedag over onze eindigheid 'Grenzeloos leven'
  Inspiratiedag Grenzeloos leven
Het leven en het levenseinde roepen niet alleen medische of juridische vragen op, maar ook  levensvragen. Onder de titel ‘Grenzeloos leven’ organiseerde KBO-PCOB voor de derde keer een dag die inspireerde, ruimte bood om het gesprek aan te gaan, te horen en gehoord te worden. ‘Wanneer je het hebt over de dood, dan begin je bij het leven’. Zo opende dagvoorzitter Arjan Broers de derde Inspiratiedag ‘Grenzeloos leven’ op vrijdag 2 november.
Lees meer
Leeftijdsdiscriminatie arbeidsmarkt onderschat
  Leeftijdsdiscriminatie arbeidsmarkt
Discriminatie op de arbeidsmarkt krijgt een strengere aanpak. De wet wordt daarop aangepast. Maar KBO-PCOB ziet daarin helemaal geen urgentie om leeftijdsdiscriminatie te bestrijden. Terwijl daar veel reden toe is. We stuurden een reactie op het wetsvoorstel. Directeur Manon Vanderkaa: “We investeren nog te weinig in werkenden en werkzoekenden boven de 55 jaar. Discriminatie speelt daarin helaas een rol. We hebben nu de kans dit te keren.”
Lees meer
NS-Keuzedagen blijven behouden dankzij inzet KBO-PCOB
  Reizen met de trein
De treinabonnementen van NS gaan vanaf volgend jaar veranderen. Dat heeft de NS op dinsdag 5 november bekendgemaakt. NS wil de korting tijdens de middagspits schrappen. Ook de Keuzedagen, waar veel senioren gebruik van maken, dreigden te verdwijnen. Maar dankzij inzet van KBO-PCOB blijven ze alsnog behouden.
Lees meer
KBO-PCOB wil meer aandacht voor passende zorg en stijgende zorgkosten voor senioren
  Passende zorg voor senioren
De Tweede Kamer debatteerde op 29 oktober over de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn (VWS) voor 2020. KBO-PCOB stuurde de Kamerleden ter voorbereiding een brief om aandacht te vragen voor stijgende zorgkosten, passende zorg en vaccinaties.
Lees meer
Senior onterecht in ziekenhuis is onacceptabel
 
Kwetsbare ouderen van wie het ziektebeeld niet helder is, liggen soms weken onterecht in een ziekenhuisbed. Er zijn te weinig plekken waar zij tijdelijk kunnen herstellen van hun cognitieve problemen. Dit zeggen artsen, zorgbestuurders en zorgverzekeraars. Onacceptabel vindt KBO-PCOB. Hier moet verandering in komen.
Lees meer

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft aangegeven nieuws van KBO‑PCOB te willen ontvangen. KBO-PCOB.nu is de digitale nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van de belangenbehartiging voor senioren. KBO‑PCOB.nu verschijnt in de regel tweewekelijks.

Goed om te weten, speciaal voor lokale afdelingen van KBO of PCOB: niet alle leden ontvangen deze nieuwsbrief. U kunt uw lokale leden ook vragen zich aan te melden voor KBO‑PCOB.nu via
www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven

Volg ons
Facebook   Twitter
 
Links naar
onze websites:
KBO-PCOB.nl
UnieKBO.nl
PCOB.nl
 
Seniorenorganisatie
KBO-PCOB
Ringwade 67
3439 LM Nieuwegein
Telefoon: 030 – 3 400 600
E-mail: info@kbo-pcob.nl
Aanmelden  |  Reageren   |  Gegevens wijzigen  |  Afmelden