Nieuwsbrief KBO-PCOB | 5 oktober 2018 online lezen
 >
 
Versterk financiële positie senioren
 
Veel senioren, voor én na hun pensioen, staan er financieel slecht voor. Dat concludeert het Nibud op basis van eigen onderzoek. Dit sluit naadloos aan bij recent onderzoek van KBO-PCOB en bij de ervaring van onze leden. Directeur Manon Vanderkaa: “Tussen de groepen senioren groeien de verschillen. Voor het risico op armoede moet meer aandacht komen.”
Lees meer
Gepensioneerd? Geef uw mening over pensioenen
 
Bent u gepensioneerd? Dan zijn we op zoek naar u! In opdracht van onder meer KBO-PCOB doet onderzoeksbureau Motivaction onderzoek naar de mening van gepensioneerden over pensioenen. Zo willen we graag weten hoe u denkt over zaken als wel of niet verplicht sparen voor uw pensioen en over solidariteit. We horen graag uw mening!
Doe mee aan het onderzoek
Investeer in ouderenadviseurs om ouderenmishandeling tegen te gaan
 
Maak beter gebruik van bestaande mogelijkheden: train ouderenadviseurs om signalen van ouderenmishandeling sneller te herkennen en adequaat te handelen. Dat gaf KBO-PCOB de Tweede Kamer mee in de aanloop naar een debat over ouderenmishandeling. Extra training en informatie kan ervoor zorgen dat meer vrijwilligers gaan beschikken over de benodigde expertise om de signalen van ouderenmishandeling te herkennen en om te handelen. KBO-PCOB werkt hier graag aan mee om dit probleem tegen te gaan.
Lees meer
Samen tegen eenzaamheid, KBO-PCOB verzamelt inspirerende voorbeelden
 
Het is de Week tegen Eenzaamheid.  Eenzaamheid onder senioren is een maatschappelijk probleem waar we ons gezamenlijk zorgen om maken. KBO-PCOB gelooft in de kracht van verbinding en ontmoeting en wil vanuit die overtuiging aandacht geven aan wat er allemaal gebeurt om mensen te verbinden. Dat doen we al het hele jaar door inspirerende voorbeelden met u te delen. Ook lanceerden we het actiepakket Verbinding en ontmoeting, met praktische handvatten om eenzaamheid in uw eigen omgeving aan te pakken. Zo kunnen we samen en voor elkaar van betekenis zijn, niet alleen in deze speciale week, maar elke dag!
Bekijk de goede voorbeelden
Scheefwonen en huurtoeslag: KBO-PCOB en Kamer over huren
 
Om zogenoemde scheefwoners te bewegen tot verhuizen wil de coalitie huurprijzen verder verhogen. Dat is een ontwikkeling waar KBO-PCOB zich grote zorgen over maakt. Voor een Kamerdebat met minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken hierover leverden we onze inbreng. Directeur Manon Vanderkaa geeft aan dat senioren vaak helemaal geen alternatief hebben om naartoe te verhuizen: de woningmarkt is overspannen, het aanbod geschikte woningen is zeer beperkt en niet zelden erg duur. Voor hen is een huurverhoging niets meer dan een forse lastenverzwaring in tijden waarin de kosten van wonen toch al flink oplopen.
Lees meer
Meetlat seniorvriendelijke ziekenhuiszorg bekend
 
Samen met inhoudsdeskundigen heeft KBO-PCOB nieuwe kwaliteitsaspecten ontwikkeld voor seniorvriendelijke ziekenhuiszorg. De meetlat met acht kwaliteitsaspecten is naar alle ziekenhuizen gestuurd en vormt de basis voor het onderzoek naar het keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis 2019-2020. “Wij zien nog veel verbeterpotentieel bij ziekenhuizen”, zegt directeur Manon Vanderkaa. “Vooral op het terrein van één regieverantwoordelijke voor de oudere patiënt en goede overdracht bij ontslag is nog veel winst te behalen."
Lees meer over seniorvriendelijke zorg
Griepprik is hard nodig, ook voor zorgpersoneel
 
Er moet een grote campagne komen om mensen die in de zorg werken te overtuigen van het belang van een jaarlijkse griepprik. Dat vindt Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB. “Het is onthutsend dat de vaccinatiegraad daalt”, schrijft zij in een opinieartikel in het Algemeen Dagblad. "Zorginstellingen moeten hun verantwoordelijkheid nemen richting zorgpersoneel én richting patiënten om te voorkomen dat patiënten de dupe worden. Want het kan toch niet zo zijn dat je als patiënt onnodig ziek wordt door toedoen van je eigen zorgverlener?”
Lees meer

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft aangegeven nieuws van KBO‑PCOB te willen ontvangen. KBO-PCOB.nu is de digitale nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van de belangenbehartiging voor senioren. KBO‑PCOB.nu verschijnt in de regel tweewekelijks.

Goed om te weten, speciaal voor lokale afdelingen van KBO of PCOB: niet alle leden ontvangen deze nieuwsbrief. U kunt uw lokale leden ook vragen zich aan te melden voor KBO‑PCOB.nu via
www.kbo‑pcob.nl/nieuwsbrieven

Volg ons
Facebook   Twitter
 
Links naar
onze websites:
KBO-PCOB.nl
UnieKBO.nl
PCOB.nl
 
Seniorenorganisatie
KBO-PCOB
Europalaan 40
3526 KS Utrecht
Telefoon: 030 – 3 400 600
E-mail: info@kbo-pcob.nl
Aanmelden  |  Reageren   |  Gegevens wijzigen  |  Afmelden