KBO-PCOB NU | 6 december 2019 online lezen
 
Digitale toegankelijkheid
  dame achter de laptop
De Tweede Kamer besprak 4 december het onderwerp Digitale Overheid. KBO-PCOB zond input voor het debat. Wij vinden dat iedereen digitaal mee moet kunnen doen, daarnaast moet voor mensen voor wie digitale communicatie te lastig is ook altijd een alternatief beschikbaar zijn. Veel mensen ervaren helaas nog problemen in de digitale toegang van overheidssites. Wij dringen bij de Tweede Kamer aan op snellere actie in het ingezette traject om de digitale toegankelijkheid te verbeteren.
Lees meer
Hoor wie klopt daar?
  man klopt op voordeur
Decembermaand feestmaand. Maar ook een maand van korte donkere dagen. We vragen daarom extra aandacht voor de weerbaarheidstraining tegen Babbeltrucs.
Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen u te beroven. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de thuiszorg zijn, dat ze de meterstand komen opnemen of ze vragen of hun kind naar het toilet mag. Vervolgens stelen zij geld en andere waardevolle bezittingen
Train u zelf 
Noodzaak valpreventie overduidelijk
  oudere vrouw gevallen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte 4 december bekend dat er in 2018 gemiddeld bijna dertien mensen per dag stierven door een ongelukkige val in en om huis. Ruim driekwart van de overledenen was 80 jaar of ouder. Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “Dat is een schokkend percentage, maar we weten dat het gebeurt. Er zijn goede valpreventieprogramma’s beschikbaar. Helaas worden die nog te weinig gebruikt. Het is belangrijk dat de overheid hierin meer haar aanjagerrol op zich neemt. Gezien het aantal dodelijke slachtoffers wordt dit ook hoog tijd.”

Lees de  tips
Wmo verandert in 2020
  man duwt vrouw in rolstoel in park
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wijzigt komend jaar op een aantal punten. KBO-PCOB zette de veranderingen op een rijtje.
Er komt bijvoorbeeld een abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen.  Daarnaast verandert de factuurtermijn, wat ervoor zorgt dat u in januari twee facturen kunt ontvangen. Weest u daar op bedacht.
Lees meer
KBO-PCOB pleit voor zorgvuldigheid bij wetgeving voltooid leven
  bloemenveld in laagstaande zon

Tijdens het algemeen overleg Medische ethiek van 4 december, besprak de Tweede Kamer- commissie VWS ook het onderwerp voltooid leven. KBO-PCOB vraagt aan de Kamer-commissie om het ingeslagen beleid van onderzoek en maatschappelijk debat niet te laten doorkruisen door haastige wetgeving. Haast is volgens ons een verkeerd motief bij dit gevoelige en complexe onderwerp. 

Lees meer
Vijf aandachtspunten begroting Sociale Zaken
 
De Tweede Kamer debatteerde op 27 november 2019 met minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark over de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020. KBO-PCOB deed vijf voorstellen om de koopkracht en arbeidsmarkpositie van senioren te verbeteren.
Met 85,2 miljard euro is de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de grootste van alle ministeries. 
Lees meer

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft aangegeven nieuws van KBO‑PCOB te willen ontvangen. KBO-PCOB.nu is de digitale nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van de belangenbehartiging voor senioren. KBO‑PCOB.nu verschijnt in de regel tweewekelijks.

Goed om te weten, speciaal voor lokale afdelingen van KBO of PCOB: niet alle leden ontvangen deze nieuwsbrief. U kunt uw lokale leden ook vragen zich aan te melden voor KBO‑PCOB.nu via
www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven

Volg ons
Facebook   Twitter
 
Links naar
onze websites:
KBO-PCOB.nl
UnieKBO.nl
PCOB.nl
 
Seniorenorganisatie
KBO-PCOB
Ringwade 67
3439 LM Nieuwegein
Telefoon: 030 – 3 400 600
E-mail: info@kbo-pcob.nl
Aanmelden  |  Reageren   |  Gegevens wijzigen  |  Afmelden