KBO-PCOB NU | 30 oktober 2020

KBO-PCOB.nu is de digitale nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van de belangenbehartiging voor senioren.
online lezen
KBO-PCOB lanceert 'Meldpunt Bank Dicht!'
 
Waar er eerst in zowat ieder dorp en elke buurt in de stad nog een kantoor was van één van de banken die Nederland rijk is, worden er nu steeds meer filialen gesloten. De coronacrisis lijkt deze trend te versnellen: een tijdelijke sluiting vanwege het virus wordt een blijvende. Seniorenorganisatie KBO-PCOB krijgt van leden steeds meer klachten en vragen hierover. Om in kaart te brengen hoeveel sluitingen er in de afgelopen tijd zijn geweest, lanceert KBO-PCOB het ‘Meldpunt Bank Dicht!’.
Doe hier een melding
Kwetsbaar beeld over senioren klopt niet
 
Het beeld dat de meeste ouderen zorgbehoevend, kwetsbaar en eenzaam zijn moet nodig bijgesteld worden, zo blijkt uit het Zingevingsonderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. De meeste senioren wonen nog gewoon zelfstandig thuis, koken hun eigen maaltijd, rijden in hun eigen auto, passen op de kleinkinderen en doen (vrijwilligers)werk. Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “De publieke beeldvorming over ouderen is helaas anders. Maar de senior van nu is niet de senior van 50 jaar geleden. Ze zijn nu fitter, vitaler, meer ondernemend en doorgaans best tevreden over het leven dat ze nu leiden.”
Lees meer over het onderzoek
.
Voor wie steek jij een kaarsje op?
 
We naderen het einde van het jaar. Een periode waarin we reflecteren en terugdenken aan degene die we moeten missen. Samen herdenken, omkijken naar elkaar en samen stilstaan bij verdriet. Het is belangrijk om op deze manier naar elkaar om te kijken. Dat biedt troost. Helaas is het dit jaar lastig om samen te herdenken en elkaar te troosten. Juist nu we niet mét elkaar mogen zijn, kunnen we er wel vóór elkaar zijn.

Op maandag 2 november om 20.25 uur herdenkt het KRO-NCRV programma ‘Voor wie steek jij een kaarsje op?’ dierbaren die ons zijn ontvallen. KBO-PCOB is als maatschappelijk partner betrokken bij dit programma en presentator Anita Witzier steekt graag namens u een kaarsje op.
Steek een digitaal kaarsje op
.
Webinar Samen Beslissen op 5 november
 
Ziek zijn en behandeld moeten worden vraagt veel van iemand. Om een passende behandeling mogelijk te maken is het belangrijk dat een arts goed van de situatie en wensen van de patiënt op de hoogte is. En vooral ook dat de patiënt zich goed voorbereidt op gesprekken met de arts en daarin aangeeft wat hij of zij belangrijk vindt. Patiënt en arts kunnen dan samen het beste beslissen over hoe verder. In veel ziekenhuizen wordt al gewerkt met de methode ‘Samen Beslissen’. Op 5 november om 16:00 uur organiseren we een webinar over dit belangrijke onderwerp. Tijdens dit webinar zal een geriater (specialist voor ouderen) aan het woord komen over het belang van een goede voorbereiding en samenwerking met de arts. Ook komt een oudere aan het woord, evenals een onderzoeker die onderzoek doet naar de methode Samen Beslissen. Doe mee aan de webinar en stel uw vragen. U kunt zich aanmelden via onderstaande button.

U ontvangt een mail met een bevestiging en de link voor de webinar op 5 november.
Meld u aan voor de webinar
 
Moties over AOW aangenomen
 
De Tweede Kamer heeft in meerderheid drie moties aangenomen op onderwerpen waar KBO-PCOB op heeft aangedrongen. De AOW blijft gekoppeld aan het minimumloon, voor het AOW-gat van Surinaamse Nederlanders wordt gezocht naar een oplossing, en de onderbenutting van de AIO-regeling wordt aangepakt.
Meer informatie 
Tekort aan griepvaccins. Wel beschikbaar voor 70-plussers en kwetsbare groepen
 
Door de coronacrisis is de vraag naar de griepprik groter dan het aanbod, ondanks dat het ministerie van Volksgezondheid extra griepvaccins heeft ingekocht. Het ministerie roept daarom gezonde mensen tussen de 60 en 69 jaar op om de vaccinatie dit jaar niet te komen halen, ook al hebben ze er wel een uitnodiging voor gehad.
Lees verder
Dekkingsgraden pensioenfondsen stijgen, maar kans op korten blijft
 
De dekkingsgraden van de grootste pensioenfondsen zijn in de afgelopen drie maanden iets gestegen. Toch blijft de kans bestaan dat zij in 2021 moeten korten. Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “Kort geleden heeft minister Koolmees, mede na flink aandringen vanuit KBO-PCOB, al aangegeven dat hij korten op weg naar het nieuwe pensioenstelsel wil voorkomen. De maatregelen daarvoor moeten nu snel genomen worden.”
Lees het artikel
Verbeterpunten houtskoolschets acute zorg
 
Momenteel houdt het Ministerie van VWS een internetconsultatie over acute zorg. Het gaat om een discussiestuk (houtskoolschets) over de nieuwe inrichting en bekostiging van de acute zorg. KBO-PCOB heeft samen met NOOM, Koepel Gepensioneerden en KBO Brabant een reactie geschreven op deze houtskoolschets. In de schets draait het om hoe de acute zorg er in de toekomst uit zou kunnen zien. Iedereen die met acute zorg te maken heeft, wordt geraakt door een vernieuwde inrichting van de acute zorg. Want ook in de toekomst moet acute zorg voor iedereen toegankelijk blijven.

Acute zorg draait om situaties waarin zo spoedig mogelijk zorg verleend moet worden om overlijden of ernstige gezondheidsschade als gevolg van een direct levensbedreigende aandoening of een ongeval te voorkomen. Daarnaast gaat het om spoedzorg als antwoord op een zorgvraag die vanuit de beleving van de patiënt acuut is.
Lees onze reactie

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft aangegeven nieuws van KBO‑PCOB te willen ontvangen. KBO-PCOB.nu is de digitale nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van de belangenbehartiging voor senioren. KBO‑PCOB.nu verschijnt in de regel tweewekelijks.

Goed om te weten, speciaal voor lokale afdelingen van KBO of PCOB: niet alle leden ontvangen deze nieuwsbrief. U kunt uw lokale leden ook vragen zich aan te melden voor KBO‑PCOB.nu via
www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven

Volg ons
Facebook   Twitter
 
Links naar
onze websites:
KBO-PCOB.nl
UnieKBO.nl
PCOB.nl
 
Seniorenorganisatie
KBO-PCOB
Ringwade 67
3439 LM Nieuwegein
Telefoon: 030 – 3 400 600
E-mail: info@kbo-pcob.nl
Aanmelden  |  Reageren   |  Gegevens wijzigen  |  Afmelden
...