Nieuwsbrief voor leden van KBO en PCOB online lezen
KBO-PCOB Verenigingsnieuws
KBO-PCOB Verenigingsnieuws voor leden KBO en PCOB
U leest de verenigingsnieuwsbrief voor KBO- en PCOB-leden van 25 mei 2020. Met deze  nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van wat er speelt in onze vereniging. Ook informeren we kaderleden en andere vrijwilligers binnen de afdelingen, zodat zij hun achterban kunnen voorzien van actuele en relevante berichten.

Informatie voor leden en afdelingen
Manifest: senioren kunnen volop bijdragen aan onze samenleving!
 
Opnieuw presenteerde KBO-PCOB, samen met Omroep Max, ChristenUnie, een gezamenlijk manifest: Geen wederopbouw zonder de mensen die dit land hebben opgebouwd. Volgens de gezamenlijke partijen: ‘Dit is het moment om de grote waarde van ouderen te onderstrepen. Senioren kunnen, mogen en willen nog volop bijdragen aan onze samenleving. Onze samenleving heeft alle generaties hard nodig.' De gezamenlijk partijen hopen op een even succesvol manifest als het voorgaande, Waardig Ouder Worden, dat heeft geleid tot nieuw kabinetsbeleid.
 
We willen graag van u te weten komen wat uw mening over dit onderwerp is en welke ervaringen u heeft. Ervaart u (nu) hinder van het feit dat u senior bent, of juist niet? Wat kunnen senioren doen om deze discussie een positievere wending te geven? Heeft u last van corona-gerelateerde leeftijdsdiscriminatie? We horen het graag. Uw bevindingen en ideeën kunt u sturen naar juistnumeedoen@kbo-pcob.nl.

 Manifest
Mail ons  
Alles over corona verzameld op de site
 
Langzaamaan worden de coronamaatregelen wat versoepeld en komt er steeds meer ander nieuws dan corona-gerelateerd nieuws. Nog steeds is er sprake van social distance en andere beperkingen. In de afgelopen periode heeft KBO-PCOB veel gepubliceerd en georganiseerd. Dat geldt ook voor de komende tijd. We hebben we een handige overzichtspagina gemaakt op onze website waar u van alles kunt vinden dat te maken heeft met corona.
Ga naar de pagina
Algemene ledenvergadering in uw afdeling
 
Iedere afdeling is verplicht om jaarlijks een Algemene Leden Vergadering (ALV) te houden. Bij veel afdelingen kon de geplande ALV dit voorjaar niet doorgaan. Omdat alle verenigingen in Nederland met dit probleem te maken hebben, is er een noodwet gemaakt die tot 1 september a.s. geldt (en de regering kan besluiten deze termijn steeds met twee maanden te verlengen).

De noodwet maakt het mogelijk om –onder voorwaarden - elektronisch een ALV te houden als de leden geen toegang hebben tot een fysieke vergadering. Hier gelden enkele voorwaarden voor. Ook kan de termijn waarop volgens de statuten de ALV moet worden gehouden, verlengd worden met vier maanden. Wanneer u als bestuur kiest voor uitstel van de ALV, communiceer dit dan naar de leden.
 
 
 Informatie over de noodwet  

Wanneer uw afdeling de ALV wil laten doorgaan, kan dit op elektronische wijze. In veel gevallen zal een telefonische ALV het meest haalbaar zijn. U dient zich wel te houden aan de genoemde voorwaarden in de noodwet. Daarbij is het extra belangrijk om de vergadering goed voor te bereiden. Suggesties voor het organiseren van een telefonische ALV vindt u op de site.
Ga naar de suggesties
'De expert aan het woord' - bekijk de nieuwe video's 
 
Bekijk de nieuw toegevoegde video's van Marilyn Haimé, en Kees Penninx. In april zijn we gestart met een serie videofilmpjes waarin een expert ieder vanuit zijn of haar eigen discipline ingaat op vragen die leven rondom ‘het omgaan met corona’. Elk videofilmpje duurt ongeveer tien minuten. De filmpjes geven een verdieping aan de gedachtevorming over ‘wat er nu aan de hand is in deze tijd die getekend wordt door het coronavirus’, ‘hoe we met deze situatie kunnen omgaan’ en ‘wat we eruit kunnen leren’. . 
 Bekijk de video's  
Als bestuur of commissie vergaderen in coronatijd?
 
Wilt u als afdelingsbestuur, commissie of werkgroep nog niet fysiek bij elkaar komen, maar toch samen overleggen? Dat kan!
De makkelijkste manier is het telefonisch vergaderen via een conference-call. Maar leuker is het als u elkaar ook kunt zien tijdens het overleg door te ‘beeldbellen’. Voorwaarde is dat de deelnemers dan beschikken over een computer, laptop, tablet of smarttelefoon met camera en geluid. Het verenigingsbureau kan u ondersteunen zodat u gebruik kunt maken van de faciliteiten van KBO-PCOB voor MS Teams, dat is een manier van beeldbellen waar u met meerdere mensen tegelijk in beeld bent. Er zijn ook andere mogelijkheden. Op de website lichten wij een aantal mogelijkheden toe. 
Bekijk de mogelijkheden 
Doe mee met Wijsheid aan de lijn
 
Lijkt het u leuk om een buddy te worden voor een jongere? Hem of haar telefonisch of via beeldbellen van advies en tips te voorzien over één of meerdere onderwerpen? In samenwerking met Jongerenambassadeurs (een organisatie die zich inzet voor de maatschappelijke diensttijd van jongeren tussen de 15 en 21 jaar) zijn we op zoek naar mensen die hun wijsheid en levenservaring willen delen met jongeren die vragen hebben. Tijdens een periode van vier weken wordt u gekoppeld aan een jongere, we houden rekening met gedeelde interesses zodat er een mooie match kan ontstaan. Lijkt u het leuk om buddy te worden? Neem dan contact met ons op via abigael.vankoerten@kbo-pcob.nl
Neem contact met ons op
Muziek voor elkaar, op de eigen KBO-PCOB afspeellijst
 
Muziek geeft troost, maakt vrolijk en verbindt ons met elkaar. Om u een muzikaal hart onder de riem te steken, heeft KBO-PCOB de afspeellijst ‘Voor elkaar’ op Spotify gezet. Leden van KBO-PCOB kunnen daar muziek op zetten die hen of iemand anders blij maakt. En als we nou met zijn allen luisteren naar elkaars muziek, dan weten we dat we door alles heen verbonden zijn met elkaar.

Hoe Spotify werkt, leest u in het komende Magazine en op www.kbo-pcob.nl/afspeellijst. Daar staan ook filmpjes waarin we stap voor stap laten zien hoe het werkt.


Voorstellen voor nummers voor de afspeellijst kunnen naar
joel.dijkgraaf@kbo-pcob.nl
Veel luisterplezier!
Bekijk hoe u mee kunt luisteren
Wij&Corona
 
Wat doet de tijd die we nu beleven met u? Het leven is veranderd nu veel dingen die we gewend zijn te doen zijn weggevallen. Samen met Leyden Academy (een kennisinstituut dat zich inzet voor de verbetering van de kwaliteit van leven van senioren) zijn we benieuwd hoe senioren hun dagen nu vullen. Waar maken zij zich zorgen over, wat geeft hen hoop en troost, hoe brengen zij de dag door?

Op www.wijencorona.nl worden verhalen en ervaringen verzameld en gedeeld. Om te inspireren en om senioren een stem te geven. Ook uw verhaal is van harte welkom. Een verhaal mag maximaal 700 woorden hebben en 1 foto. De verhalen worden geplaatst op de website en op social media. Leyden Academy behoudt zich het recht om de tekst aan te passen, in te korten of het verhaal niet te plaatsen. 

U kunt uw verhaal insturen via www.wijencorona.nl of mailen: abigael.vankoerten@kbo-pcob.nl
Bekijk de verhalen
Universitair onderzoek thuiswonende 65-plussers en de gevolgen van de coronamaatregelen 
 
Bent u een thuiswonende 65-plusser in Nederland? Dan is het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)  benieuwd naar de gevolgen van de coronamaatregelen op uw gezondheid en welbevinden. Studenten van de Master Vitality and Ageing en onderzoekers van LUMC brengen in de PHICOP-studie deze gevolgen in kaart. Ze gebruiken daarbij het gedachtegoed van positieve gezondheid. U kunt meedoen aan het onderzoek door de online vragenlijst via onderstaande link in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 tot 30 minuten. Bij voorbaat dank voor uw tijd en moeite!
Doe mee aan het onderzoek
Voor wie steek jij een kaarsje op?
 
In het televisieprogramma ‘Voor wie steek jij een kaarsje op?’ houdt KRO-NCRV de herinnering aan overleden dierbaren levend. Dat doen we door stil te staan bij wie ze waren en wat zij hebben betekend. 

Op 2e Pinksterdag worden in een speciale editie van het KRO-NCRV-programma de slachtoffers van de coronacrisis herdacht. KBO-PCOB ondersteunt deze actie van harte. Meer dan ooit is het belangrijk om naar elkaar om te kijken. We willen elkaar graag troosten in deze bizarre tijd, hulp bieden of zorgen voor dat steuntje in de rug. Daarom roepen KBO-PCOB en KRO-NCRV u op om een kaarsje op te steken, maandag 1 juni om 20.30 uur. Het is ook mogelijk om digitaal een kaarsje te branden via www.voorwiesteekjijeenkaarsjeop.nl
Volg ons
Facebook   Twitter
 
Links naar
onze websites:
KBO-PCOB.nl
UnieKBO.nl
PCOB.nl
 
Seniorenorganisatie
KBO-PCOB
Ringwade 67
3439 LM Nieuwegein
Telefoon: 030 – 3 400 600
E-mail: info@kbo-pcob.nl
Aanmelden  |  Reageren   |  Gegevens wijzigen  |  Afmelden
...