Nieuws van KBO-PCOB | 29 maart 2019 online lezen
 
Onderzoek KBO-PCOB: Praten over het levenseinde is van groot belang voor senioren
 
Negen op de tien senioren denken regelmatig na over het levenseinde. Driekwart praat er ook met anderen over. Een heldere geest tot het einde toe en het leven in dankbaarheid afsluiten, dat is wat het merendeel van de senioren zichzelf toewenst. Dit blijkt uit een representatief onderzoek van KBO-PCOB onder 1.300 senioren. De belangrijkste aanleiding om over het levenseinde na te denken, is het ouder worden zélf, gevolgd door een sterfgeval in de nabije omgeving.
Lees meer over het onderzoek
Themanummer ledenmagazine: leven en dood
 
In het aprilnummer van het Magazine van KBO-PCOB staat het thema Leven en dood centraal. In deze speciale editie leest u meer over het onderzoek naar het gesprek over het levenseinde. Arts en schrijver Ivan Wolffers vertelt over ziek zijn en overleven. Drie mensen die bijna dood waren, spreken over leven in 'cadeautijd'. En u leest meer over het hospice, keuzes bij het sterven en trends in uitvaarten.

Geïnteresseerd en (nog) geen lid van KBO-PCOB? Bestel dan een bewaarexemplaar.
Meer over het magazine
Energiemeldpunt KBO-PCOB leidt tot maatregelen
 
Het Meldpunt Energielasten Senioren van KBO-PCOB bracht – en brengt nog steeds – schrijnende voorbeelden aan het licht van senioren die in de problemen komen door de stijgende energielasten. De media besteedden hier ruim aandacht aan, onder andere in dagblad De Telegraaf. En vervolgens leidt ons meldpunt nu tot concrete maatregelen vanuit Den Haag om de energierekening te verlagen.
Lees hier meer over
Manon Vanderkaa ondertekent petitie: geef mantelzorgers een adempauze
 
Mantelzorgers zijn onmisbaar en verdienen met regelmaat een adempauze, zonder zorgen en gedoe. Daarom ondertekent KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa de mantelzorgpetitie van magazine Margriet en MantelzorgNL. Manon Vanderkaa: “Het water staat mensen al vaak aan de lippen omdat de ondersteuning van mantelzorgers niet optimaal is.”
Lees meer en teken ook
KBO-PCOB levert input voor debat wetswijziging Wmo-abonnementstarief
 
De Tweede Kamer sprak donderdag 28 maart 2019 over een wetsvoorstel om het Wmo-abonnementstarief ook voor de komende jaren in te voeren. KBO-PCOB bundelde de krachten met Ieder(In), Per Saldo, Patiëntenfederatie Nederland en LOC en zond een brief naar de Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarin pleiten de organisaties voor meer zekerheden op een aantal punten.
Lees hier meer over
Nieuwe betalingswet PSD2: KBO-PCOB pleit voor heldere informatievoorziening
 
Voor betalingsverkeer is een nieuwe Europese wet ingegaan: PSD2. Vóór PSD2 had alleen uzelf toegang tot uw betaalrekening bij uw bank. Door de nieuwe wet kunt u derde partijen toegang geven tot uw online betaalrekening. Wat de wet precies inhoudt, is ingewikkeld, ook voor senioren. KBO-PCOB dringt daarom aan op goede informatievoorziening.
Lees hier meer over

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft aangegeven nieuws van KBO‑PCOB te willen ontvangen. KBO-PCOB.nu is de digitale nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van de belangenbehartiging voor senioren. KBO‑PCOB.nu verschijnt in de regel tweewekelijks.

Goed om te weten, speciaal voor lokale afdelingen van KBO of PCOB: niet alle leden ontvangen deze nieuwsbrief. U kunt uw lokale leden ook vragen zich aan te melden voor KBO‑PCOB.nu via
www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven

Volg ons
Facebook   Twitter
 
Links naar
onze websites:
KBO-PCOB.nl
UnieKBO.nl
PCOB.nl
 
Seniorenorganisatie
KBO-PCOB
Europalaan 40
3526 KS Utrecht
Telefoon: 030 – 3 400 600
E-mail: info@kbo-pcob.nl
Aanmelden  |  Reageren   |  Gegevens wijzigen  |  Afmelden