Nieuwsbrief voor leden van KBO en PCOB online lezen
KBO-PCOB Verenigingsnieuws
KBO-PCOB Verenigingsnieuws voor leden KBO en PCOB
In deze speciale nieuwsbrief van 20 april 2020 brengen we u op de hoogte van het actuele verenigingsnieuws in verband met corona.
Informatie voor leden en afdelingen
Dankzij KBO-PCOB nu corona check voor alle senioren en mantelzorgers
 
Mogelijk wilt u weten of u zelf besmet bent of een risico loopt om besmet te raken. Bijvoorbeeld omdat u mantelzorger bent. Of omdat u zich kwetsbaar voelt. Om u te ondersteunen is KBO-PCOB partner geworden van OLVG corona check. De check is een app die u vraagt dagelijks enkele gegevens door te geven over uw gezondheid. Bijvoorbeeld of u hoest, of u kortademig bent en wat uw temperatuur is. Op basis van deze gegevens krijgt u binnen 48 uur bericht van een medisch team achter de app. U kunt ook zelf aangeven wanneer u gebeld wilt worden. U kunt zich aanmelden voor het kosteloos gebruik van deze app. Belangrijk om te weten; deze app maakt, in tegenstelling tot de apps waar het kabinet momenteel mee bezig is, geen gebruik van een tracking functie en staat geheel los van de apps waarmee het kabinet momenteel bezig is. Mocht u privacy-gerelateerde vragen hebben, kijk dan onder het kopje Privacy & Veiligheid bij deze link.
Aanmelden

    Het mei-nummer van het Magazine van KBO-PCOB

 
Op 28 april komt het mei-nummer van het Magazine van KBO-PCOB uit. De verspreiding van het magazine gebeurt middels een goed afgestemd systeem waarbij veruit het meeste gedaan wordt door vrijwilligers. Uiteraard staat veiligheid van magazine-bezorgers voorop. De rayonbezorgers ontvangen de magazines van de drukker en verspreiden die in hun regio. De meeste rayonbezorgers willen en kunnen dit voor het mei-nummer wederom voor hun rekening nemen. Daar waar dit niet kan, zoeken we een oplossing om de magazines bij de afdelingen te krijgen. De afdelingen zorgen ervoor dat de leden de magazines in de brievenbus krijgen. Iedere lokale situatie is anders, dus iedere afdeling bekijkt of en hoe de verspreiding ook lokaal veilig kan worden gedaan. De afdeling kent de eigen situatie het best en wil de keuze kunnen maken die daar bij aansluit. Vorige week hebben we gevraagd of afdelingen het magazine willen verspreiden en hoe ze dat willen doen. De respons was bijzonder hoog. We willen alle afdelingen bedanken voor de snelle reactie. Gelukkig kunnen bijna alle afdelingen het magazine op de gebruikelijke wijze distribueren. Sommige afdelingen laten het magazine deze keer per post bij hun leden bezorgen. Het is fijn dat bijna alle leden het magazine de komende maand weer zullen ontvangen.

Hartelijk dank alvast aan alle vrijwilligers die ook deze maand het magazine bezorgen bij alle leden!
Onderzoek naar ervaringen met coronaleed
 
De wereld staat op zijn kop door de coronacrisis. Alle aandacht is terecht gericht op het bestrijden van het virus. Veel mensen die het virus oplopen genezen gelukkig, maar er overlijden helaas ook mensen, met name veel (kwetsbare) ouderen. Afscheid nemen van dierbaren is in de huidige situatie heel moeilijk en soms niet mogelijk. Niet alleen als iemand overlijdt door het coronavirus, maar ook als mensen overlijden door andere aandoeningen. Veel mensen overlijden in deze tijd zonder dat de naasten en anderen goed afscheid kunnen nemen. Wat doet dat met hen? Hoe ervaren zij dit en wat gaat dat betekenen voor hun verwerkingsproces en verdere leven?

KBO-PCOB werkt mee aan het onderzoek van Palzon (Stichting Palliatieve Zorg Onderzoek Nederland). Door dit onderzoek wil Palzon inzicht krijgen in wat coronaleed voor nabestaanden betekent. Wilt u hen helpen door een vragenlijst in te vullen?
Meer informatie en vragenlijst
Heeft u uw cadeautje ontvangen?
 
Deze tijden van het coronavirus zijn maar vreemde, onzekere en soms ook verdrietige tijden. Om toch voor wat lichtpuntjes te zorgen heeft KBO-PCOB, in nauwe samenwerking met Margriet/Libelle, Greetz en PostNL, zich ingezet om 134 duizend vrouwelijke leden van KBO-PCOB een Libelle of Margriet met een kaartje van Greetz te sturen.

We ontvangen veel enthousiaste reacties van mensen die het bijzonder waarderen. Hartelijk dank hiervoor en veel leesplezier gewenst!
Kijk naar de nieuwe KBO-PCOB videoserie: 'De expert aan het woord'
 
Vanaf vandaag start KBO-PCOB een serie videofilmpjes waarin experts ieder vanuit zijn of haar eigen discipline ingaat op vragen die leven rondom ‘het omgaan met corona’. Elk videofilmpje duurt ongeveer tien minuten. In de eerste vier filmpjes komen Ted van Essen, Machteld Huber, David van Bodegom en Jean-Jacques Suurmond aan het woord. De filmpjes geven een verdieping aan de gedachtevorming over ‘wat er nu aan de hand is in deze tijd die getekend wordt door het coronavirus’, ‘hoe we met deze situatie kunnen omgaan’ en ‘wat we eruit kunnen leren’.
Bekijk de video's
Zoek een penvriend(in)
 
Wat is er leuker dan een brief of kaart op uw deurmat te vinden? Maar niet iedereen heeft een familielid of vriend om brieven mee te schrijven. Heeft u behoefte aan een penvriend(in)? Of kent u mensen die niet zo digitaal zijn maar wel graag contact houden via brieven? KBO-PCOB koppelt mensen die graag met elkaar willen schrijven. Leuk om zo nieuwe mensen te leren kennen.

Mail ons voor het inschrijfformulier voor Brieven aan elkaar of bel naar 030-3 400 600. 
Mail ons
Dinsdag 28 april KBO-PCOB Bingo
 
Bingo! Doet u mee op 28 april? Dan spelen we de finaledag van de nationale ThuisBingo. Veel mensen worden enthousiast  van bingo spelen. U kunt online aan de Nationale Thuisbingo deelnemen. Met uw kinderen en kleinkinderen samen bijvoorbeeld. Zo bent een moment verbonden met elkaar. U kunt iedere werkdag om 13.00 uur gezellig samen meedoen. Dan kunt vast ‘oefenen’ voor de grote finale op dinsdag 28 april. Op die dag willen we met zoveel mogelijk KBO-PCOB leden online meedoen en verbinding zoeken met elkaar. Doet u ook mee? 

Om mee te spelen gaat u naar
www.denationalethuisbingo.nl of drukt u op de blauwe knop hieronder.
Ga ervoor en wie weet heeft u op d
insdag 28 april ‘Bingo’!

Speel direct mee
Heel trots op ons netwerk!
 
In groten getale is er door u gereageerd op de oproep om als vrijwilliger naar winnaars van de Nationale ThuisBingo te bellen. Heel veel dank voor uw grote enthousiasme! Mede door uw enorme aantal is het nu mogelijk dat ook deelnemers die graag een gesprek willen, gebeld kunnen worden. Door het uurtje bingo per dag en het telefoontje bieden we mensen afleiding in deze moeilijke tijd. We zijn heel trots dat u dit mede mogelijk maakt.
Ook online naar de bieb
 
Bent u een trouwe bezoeker van de bibliotheek? Ook al kunt u nu niet zelf naar uw bibliotheek, wist u dat de bibliotheken hebben geregeld dat u online naar de bieb kunt?
Voor zowel leden als niet-leden zijn er nu diverse manieren om gratis e-books te lezen of naar luisterboeken te luisteren. Dat kan via online bibliotheek, de LuisterBieb-app én de ThuisBieb-app.

Een andere leuke informatieve website voor lezers is de website www.delpher.nl. Deze website biedt ruim 100 miljoen pagina’s uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften.
Enquête over de toekomst van Nederland
 
Het initiatief Namens Nederland is 15 april van start gegaan. Het is een grootschalige enquête onder inwoners van Nederland over de toekomst van Nederland. Namens Nederland geeft iedereen de mogelijkheid om mee te denken over wat er op dit moment en straks ná de crisis moet gebeuren in ons land. Het doel is te komen tot een gemeenschappelijke toekomstvisie en aanpak voor Nederland, die tijdens en ná de corona crisis breed zal worden gepubliceerd. KBO-PCOB is mede-initiatiefnemer.
Lees meer
Speciaal voor lokale belangenbehartigers
 
Webinar: de gemeente in coronatijd
De gevolgen van de coronacrisis zijn vooral ook lokaal niveau zichtbaar. Ondersteuning thuis valt weg doordat zorgorganisaties moeten afschalen. De respijtzorg is er niet. Dagbesteding en dag opvang zijn niet beschikbaar. U kan als lokale belangenbehartiger het verschil maken!  Door de signalen neer te leggen bij die mensen binnen de gemeente die het kunnen oppakken of door mee te denken met de gemeente over acute zaken. Hoe kunt u dat aanpakken? Meld u nu aan voor een speciaal KBO-PCOB webinar en praat mee. Een webinar is een workshop die plaatsvindt via het internet. U kunt rechtsreeks via uw eigen computer meedoen en de spreker(s) zien en horen, u kunt vragen stellen en die worden zoveel mogelijk live beantwoord.
 
Het webinar vindt plaats op donderdag 30 april 2020 van 10.00 tot 11.30 uur. Er zijn vanzelfsprekend geen kosten verbonden aan deelname.
Aanmelden
Passiespelen verschoven naar 2021
 
De Passiespelen worden volgend jaar gehouden. Van 18 april tot 29 augustus, de dagen die speciaal voor KBO-PCOB (groepen) gepland zijn vallen dan op 2 mei en 6 juni.
De organisatie van de Passiespelen stuurt deze week een (nieuws) brief uit naar iedereen die kaarten heeft besteld. In eerste instantie worden tickets omgezet in vouchers voor volgend jaar. Daarmee kunnen dan kaarten op een nieuwe datum worden gekozen en betaald. Als het niet mogelijk is om in 2021 naar de voorstelling te gaan zal de organisatie van –geval-tot-geval bekijken hoe daarmee om te gaan. U ontvangt bericht van de organisatie van de Passiespelen.
Eerst checken, dan klikken
 

Internetcriminelen werken tijdens de Coronapandemie ook gewoon thuis! Let op: eerst checken, dan klikken!
Doet u ook veel meer online vanuit huis deze dagen? Internetcriminelen ook! Let goed op als u e-mails of andere berichten krijgt. Wordt u gevraagd haast te maken, gaat het om geld of persoonsgegevens en gaat het over het Corona-virus? Eerst checken, dan klikken!

De campagne 'Eerst checken, dan klikken' is een initiatief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Samen met de convenantpartners wil het Ministerie van Justitie en Veiligheid alle Nederlanders attenderen op het gevaar van phishing. Onlangs heeft KBO-PCOB zich aangesloten als convenantpartner.

Meer informatie
Zijn we voorbereid op de uitbraak van infectieziekten?
 
Nederland is in de ban van de coronaviruspandemie. Het is stil op straat. Ingrijpende maatregelen worden genomen door de overheid om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Help, ik ben besmet! Zijn we voorbereid op de uitbraak van infectieziekte X?
Bio Wetenschap en Maatschappij schreef een cahier dat een unieke inkijk geeft in de infectieziektebestrijding in Nederland. Kunt u zich voorbereiden op een uitbraak zoals nu met het coronavirus? Hoe verliepen uitbraken in het verleden? Kunnen we nieuwe uitbraken voorspellen? Wat doet de overheid allemaal bij een uitbraak? Wat kan u zelf doen?
 
In dit cahier bespreken wetenschappers en specialisten van meerdere universiteiten, het RIVM, de GGD en Rijksmuseum Boerhaave, de nu op volle toeren draaiende infectieziektebestrijding in Nederland.
Het cahier is voor € 7,50 te bestellen en de PDF is gratis te downloaden.

Bestellen of downloaden
Studiedag 'Perspectief op het einde' verplaatst naar 17 september
 
Begin dit jaar is het ‘Perspectief-onderzoek’, over voltooid leven onder ouderen gepubliceerd. Els van Wijngaarden van de Universiteit van Humanistiek heeft in opdracht van het ministerie van VWS dit onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek kregen veel aandacht. Maar wat heeft dit onderzoek nu duidelijk gemaakt? Wat kunnen we eruit leren? Wat betekent het voor ouder worden en het omgaan met toenemende kwetsbaarheid? Op donderdag 17 september aanstaande zal Els van Wijngaarden haar onderzoek toelichten en gaan we hierover met haar in gesprek

De studiedag ‘Perspectief op het einde’, zou oorspronkelijk plaatsvinden op 6 mei, maar is nu verplaatst naar donderdag 17 september. Als u aan de studiedag wilt deelnemen, vragen wij u om zich opnieuw aan te melden, ook al heeft u zich eerder aangemeld voor 6 mei

Meld u aan
Volg ons
Facebook   Twitter
 
Links naar
onze websites:
KBO-PCOB.nl
UnieKBO.nl
PCOB.nl
 
Seniorenorganisatie
KBO-PCOB
Ringwade 67
3439 LM Nieuwegein
Telefoon: 030 – 3 400 600
E-mail: info@kbo-pcob.nl
Aanmelden  |  Reageren   |  Gegevens wijzigen  |  Afmelden
...