In deze nieuwsbrief onder andere Senioren zijn gelukkige denkers, Indexeren pensioenen, Nieuwe studie COVID-19 bij ouderen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
online lezen
In deze nieuwsbrief onder andere: Senioren zijn gelukkige denkers, Indexeren pensioenen, Nieuwe studie COVID-19 bij ouderen 
 

Onderzoek KBO-PCOB: senioren zijn gelukkige denkers
 
Ruim driekwart (76%) van de senioren vindt zichzelf een gelukkig mens. Slechts een klein deel (5%) voelt zich niet zo gelukkig. Dit blijkt uit een onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB naar zingeving. Hieruit blijkt ook dat een grote meerderheid (88%) nadenkt over levensvragen als ‘Wat kan ik voor anderen betekenen?’, ‘Hoe kunnen we op een menswaardige wijze samenleven?’ en ‘Wat doe ik met de tijd die mij resteert?’. Levensvragen houden senioren bezig, toch worden deze gedachten maar weinig gedeeld. Zes op de tien (64%) zegt af en toe eens met anderen hierover te praten. Twintig procent doet dit nooit. Toch is die behoefte er wel.  
Lees meer
Aandacht voor passende zorg voor senioren
 
De begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt deze week (25-29 oktober) in de Tweede Kamer besproken. Seniorenorganisaties KBO-PCOB en ANBO hebben de handen ineengeslagen en samen een reactie naar de zorgwoordvoerders van de partijen gestuurd. De kern van de boodschap: zorg voor passende zorg voor senioren.
De coronacrisis heeft de afgelopen jaren een groot beroep gedaan op de zorg. En nog steeds dreigt de zorg voor coronapatiënten de uitgestelde behandelingen en de komende planbare zorg te verdringen. We zien wachtlijsten ontstaan en een grotere druk op mantelzorgers. Er is nu een integraal beleid nodig waarin alle aspecten van goede zorg voor senioren samenkomen.
Lees meer
Indexeren pensioenen moet nu echt
 
Seniorenorganisaties KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, ANBO en NOOM roepen het kabinet op het indexeren van pensioenen nu echt mogelijk te maken. Veel senioren hebben zolang ze pensioen krijgen hun pensioen nog nooit verhoogd zien worden: een ‘verloren generatie’. Als het kabinet nu niet ingrijpt, is het zelf de hoofdverantwoordelijke voor het verlies aan draagvlak onder zijn plannen om het pensioenstelsel te veranderen. De meeste pensioenfondsen komen al veertien jaar niet aan indexatie toe. Daarmee zijn de pensioenen 20% achter gaan lopen bij de gestegen prijzen. Dat is niet meer uit te leggen. Zeker tegen de achtergrond van een inmiddels flink oplopende inflatie (mede vanwege de stijgende energiekosten). Hoewel het kabinet sinds kort lijkt te bewegen en beweert dat het indexatie eerder mogelijk wil maken, is feitelijk sprake van een schijnbeweging. 
Lees meer
Peiling KBO-PCOB: senioren ongerust over stijgende energierekening
 
Het is goed dat het kabinet plannen maakt om de hoge energierekening aan te pakken, want de stijgende prijzen zorgen onder senioren voor onrust, blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Van de senioren die een hogere energierekening verwachten (69%), is maar liefst driekwart (74%) licht tot zeer bezorgd over de oplopende energiekosten en wat dat betekent voor hun eigen situatie. Gusta Willems van KBO-PCOB: “Met de koude en donkere dagen op komst wil je onbezorgd de verwarming aanzetten en een gezellig lampje aandoen. Maar zo vanzelfsprekend als dat was, is dat nu een reden tot zorg. Men vraagt zich af of deze winter een koude kermis wordt.” 
Lees meer
Houdt u de onderzoekers scherp in nieuwe studie over COVID-19 bij ouderen?
 
ZonMw kende onlangs een subsidie van bijna twee miljoen euro toe aan een grote groep onderzoekers om de uitkomsten van ouderen met COVID-19 te verbeteren. De studie geeft inzicht in het verloop en de behandeling van COVID-19 bij ouderen. Onderdeel van de studie is dat senioren een belangrijke rol krijgen. Zij moeten de onderzoekers scherp houden; worden bijvoorbeeld alle relevante vragen vanuit het gezichtspunt van senioren gesteld? Daarom zijn we op zoek naar senioren die in de klankbordgroep willen zitten!
Lees meer
KBO-PCOB steunt oproep Verenso: tegelijk vaccineren van 90- en 80-jarigen met boostervaccin
 
De vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, Verenso, vraagt het ministerie van Volksgezondheid om bewoners van verpleeghuizen straks zoveel mogelijk tegelijk het ‘boostervaccin’ te geven. Dus niet eerst de 90-plussers en daarna de 80-plussers.
Verenso maakt zich zorgen over het snel toenemen van het aantal coronabesmettingen. Het verschil met de eerste coronagolf is dat een groot aantal tehuisbewoners nu is ingeënt. KBO-PCOB steunt de oproep van Verenso: “Het laatste wat we willen is dat we in een situatie belanden als tijdens de eerste coronagolf. Door deze bredere aanpak kunnen lockdowns of het afsluiten van afdelingen voorkomen worden.”
Lees meer

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft aangegeven nieuws van KBO‑PCOB te willen ontvangen. KBO-PCOB.nu is de digitale nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van de belangenbehartiging voor senioren. KBO‑PCOB.nu verschijnt in de regel tweewekelijks.

Goed om te weten, speciaal voor lokale afdelingen van KBO of PCOB: niet alle leden ontvangen deze nieuwsbrief. U kunt uw lokale leden ook vragen zich aan te melden voor KBO‑PCOB.nu via
www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven

Volg ons
Facebook   Twitter
 
Links naar
onze websites:
KBO-PCOB.nl
UnieKBO.nl
PCOB.nl
 
Seniorenorganisatie
KBO-PCOB
Ringwade 67
3439 LM Nieuwegein
Telefoon: 030 – 3 400 600
E-mail: info@kbo-pcob.nl
Aanmelden  |  Reageren   |  Gegevens wijzigen  |  Afmelden