KBO-PCOB NU | 4 december 2020 online lezen
Armoede ouderen toegenomen
 
Het CBS publiceerde cijfers over het armoederisico onder de Nederlandse bevolking. Wat blijkt? Hoewel de armoede gemiddeld genomen licht afnam in 2019, is het risico voor senioren juist toegenomen. Directeur Marcel Sturkenboom van KBO-PCOB: “Dit komt overeen met de ervaring van onze leden. De kosten en lasten nemen toe, terwijl het inkomen gelijk blijft. Toenemende armoede bij ouderen moet nu de hoogste prioriteit krijgen in de Tweede Kamerverkiezingen.” 
Lees verder
Assistentie bij de Geldmaat
 
Geldmaat introduceert: Geldmaat plus assistentie, een service voor iedereen die het lastig vindt om zelfstandig geld op te nemen of te storten. Geldmaat plus assistentie is vanaf nu beschikbaar bij een aantal geselecteerde winkels van Primera, Bruna en The Read Shop. KBO-PCOB is blij met deze ontwikkeling. Ook vanuit haar rol als deelnemer in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer.
Lees het bericht
Tweede versie draaiboek "Code Zwart"
 
De Federatie Medisch Specialisten en de Artsenfederatie KNMG hebben een nieuwe versie van het draaiboek ‘Triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van Fase 3 stap C in de COVID-19 pandemie’ gepubliceerd. Al in juni van dit jaar verscheen de eerste versie. KNMG heeft vervolgens een brede consultatie opgezet waarbij ook de input werd benut die KBO-PCOB heeft opgehaald tijdens het speciale webinar op dit onderwerp en in de focusgroepen.  
Lees verder
Meer scholingsmogelijkheden voor ouderen
 
Vanaf 2022 krijgen werkenden en werkzoekenden meer mogelijkheden voor scholing, mede op aandringen van KBO-PCOB. Dit biedt kansen voor ouderen. Directeur Marcel Sturkenboom: “Goed dat er zicht komt op meer scholing, ook voor 50-plussers. Wel moet iedereen ook een ontwikkeladvies kunnen krijgen. Een nieuw kabinet is hiervoor aan zet.”
Lees het artikel
Toolbox Samen Beslissen
 
KBO-PCOB is in samenwerking met Vilans en NOOM het project Samen Beslissen gestart. In dit project staat een goede voorbereiding voor een ziekenhuisbehandeling centraal. Tijdens bijeenkomsten samen met senioren en een aantal ziekenhuizen in het land, is ingegaan op de werkwijze ‘Samen Beslissen’ en op het belang van het goed nadenken over wensen en mogelijkheden bij de keuzes voor behandelingen in het ziekenhuis.

Dit heeft geleid tot een toolbox ‘Samen Beslissen met TOPICS-SF’, waarin een stappenplan, praktische hulpmiddelen, tips en voorbeelden te vinden zijn. Deze toolbox helpt afdelingen Geriatrie bij het implementeren van een werkwijze voor samen beslissen met ouderen met behulp van een korte vragenlijst, de TOPICS-SF.
Bekijk de toolbox

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft aangegeven nieuws van KBO‑PCOB te willen ontvangen. KBO-PCOB.nu is de digitale nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van de belangenbehartiging voor senioren. KBO‑PCOB.nu verschijnt in de regel tweewekelijks.

Goed om te weten, speciaal voor lokale afdelingen van KBO of PCOB: niet alle leden ontvangen deze nieuwsbrief. U kunt uw lokale leden ook vragen zich aan te melden voor KBO‑PCOB.nu via
www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven

Volg ons
Facebook   Twitter
 
Links naar
onze websites:
KBO-PCOB.nl
UnieKBO.nl
PCOB.nl
 
Seniorenorganisatie
KBO-PCOB
Ringwade 67
3439 LM Nieuwegein
Telefoon: 030 – 3 400 600
E-mail: info@kbo-pcob.nl
Aanmelden  |  Reageren   |  Gegevens wijzigen  |  Afmelden
...