Nieuwsbrief voor leden van KBO en PCOB online lezen
KBO-PCOB Verenigingsnieuws
Informatie voor leden van KBO en PCOB
 
KBO-PCOB Verenigingsnieuws voor leden KBO en PCOB
U leest de mei 2021-editie van de nieuwsbrief voor KBO- en PCOB-leden. Met deze maandelijkse nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van wat er speelt in onze vereniging. Ook informeren we kaderleden en andere vrijwilligers binnen de afdelingen, zodat zij hun achterban kunnen voorzien van actuele en relevante berichten.
Informatie voor leden en afdelingen
 
Voor lokale belangenbehartigers: training lokale verkiezingsprogramma’s beïnvloeden
 
De datum staat vast: 16 maart 2022. Gemeenteraadsverkiezingen. De komende maanden worden de verkiezingsprogramma’s opgesteld. Het moment om ook het belang van senioren in uw gemeente naar voren te brengen. Hoe? Deze online training, die plaatsvindt op 27 mei, geeft u handvatten.

Op dit moment worden de verkiezingsprogramma’s voor de Gemeenteraadsverkiezingen geschreven. In deze training verkennen we met u de mogelijkheden hoe het verkiezingsprogramma te beïnvloeden. Hoe komt uw belang in het programma? Wat is effectief? Wat moet u vooral niet doen? Wat is de beste manier van agenderen? In deze training willen we u graag praktische tips geven en uw vragen beantwoorden. Maar bieden we ook de mogelijkheid uw ervaringen te delen. Doe mee! U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar communicatie@kbo-pcob.nl.
Meld u aan
Expertmeeting over ouderenmishandeling
 
Op 20 mei, van 10:30 – 12:30 uur, is er een online expertmeeting voor ouderenadviseurs, georganiseerd door Movisie. In deze bijeenkomst wisselen wij (goede) voorbeelden uit. Wat werkt in de dagelijkse praktijk om ouderenmishandeling te signaleren, te bespreken en – in samenwerking met andere organisaties – aan te pakken? Maar ook: waar liggen de knelpunten? Deze praktijkervaringen wil Movisie in de expertmeeting verzamelen. De werkzame elementen en de knelpunten zijn de praktijkbasis voor verdere ontwikkeling van de aanpak van ouderenmishandeling. Wilt u een bijdrage leveren? Meld u aan via onderstaande button.
Aanmelden
Win een Tworby en fiets weer comfortabel!
 
Heeft u weleens gehoord van Tworby? Tworby is een slim ombouwpakket waarmee je van een tweewieler-fiets een driewieler kunt maken. KBO-PCOB mag er 4 weggeven! Het doel van Tworby is mensen zo lang mogelijk in beweging te houden met hun eigen fiets. Dat zorgt voor goede vitaliteit, zelfredzaamheid en vrijheid. Zo zorgen we er samen voor dat u zo lang mogelijk mee kunt doen in de samenleving. Wilt u weer mobiel zijn met uw eigen fiets, of kent u iemand die erg geholpen zou zijn met Tworby? Laat het weten en misschien ontvangt u een gratis ombouwpakket. De winnaars worden gevraagd ervaringen m.b.t. het aangepast fietsen met Tworby te delen (4 momenten).

Wilt u kans maken op de Tworby? Mail via onderstaande knop en vertel waarom u (of iemand die u kent) deze prijs moet ontvangen.
Mail voor Tworby
Digitale informatiebijeenkomst over AIO
 
Voor mensen die binnenkort met pensioen gaan en een onvolledige AOW zullen ontvangen, is mogelijk een AIO-regeling van toepassing. AIO staat voor Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen. Wanneer je met een onvolledige AOW onder een bepaald sociaal minimum inkomen valt, kan je in aanmerking komen voor een AIO. Omdat deze regeling vrij onbekend is, organiseert KBO-PCOB hierover een informatiebijeenkomst voor vrijwilligers die mogelijk in contact komen met mensen voor wie de AIO is bedoeld.

Aanmelden
Deze digitale informatiebijeenkomst wordt gehouden op donderdag 27 mei van 11.00 tot 12.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst zal iemand van SVB uitleg geven over AIO. Deze informatie is interessant voor vrijwilligers die in contact komen met mensen die onder een sociaal minimum dreigen te komen. Bijvoorbeeld ouderenadviseurs, belastinginvullers, vrijwilligers van de service-, juristen- en pensioentelefoon, en verder eenieder die in het onderwerp is geïnteresseerd. Aanmelden kan via onderstaande button.
Meld u aan

In gesprek over geestelijke verzorging thuis in de palliatieve fase 

 
Op 20 mei a.s. organiseert Agora een videosessie: 'Waar kun je in Tussenland terecht met zingevingsvragen?'. Wie niet meer kan genezen, komt in een overgangsgebied tussen leven en dood. ‘Tussenland’ noemt Jannie Oskam dit in haar boek ‘Tussenland. Over leven met de dood in je schoenen'. Tijdens deze videosessie, waarbij Jannie Oskam live aanwezig is, wordt een film vertoond waarin zij vertelt over de ondersteuning bij zingevingsvragen en haar ervaring met professionele geestelijke verzorging thuis.

Naar aanleiding van haar verhaal kun je met elkaar in gesprek. Welke zingevingsvragen en thema’s spelen er in de palliatieve fase? Waar kun je terecht en welke professionals en vrijwilligers kunnen dan het verschil maken? 

Aanmelden:
Deze gratis online-bijeenkomst op donderdag 20 mei van 15.00 – 16.30 uur is voor professionals en vrijwilligers in de zorg en het sociaal domein, die meer willen weten over zingeving en geestelijke verzorging thuis. Aanmelden kan via onderstaande link.
Meld u aan
Raad van Ouderen schrijft de informateur een brief
  pennen
De Raad van Ouderen pleit ervoor om de samenleving ouderenvriendelijk te maken, de kwaliteit van leven van ouderen te bevorderen en een sociaal en financieel houdbaar stelsel van wonen, welzijn en zorg te realiseren. De Raad heeft in een brief aan de informateur meerjarenplannen daarvoor geadviseerd. 'Deze plannen komen niet alleen de ouderen, maar de gehele Nederlandse bevolking ten goede’, schrijft de Raad. 
Lees de brief

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van KBO of PCOB en heeft aangegeven dit bericht te willen ontvangen. KBO-PCOB Verenigingsnieuws is de digitale nieuwsbrief waarmee leden van KBO en PCOB op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de vereniging. Ook informeren we kaderleden en andere vrijwilligers binnen de afdelingen, zodat zij hun achterban kunnen voorzien van actuele en relevante berichten. KBO-PCOB Verenigingsnieuws verschijnt tien maal per kalenderjaar.

Goed om te weten, speciaal voor lokale afdelingen van KBO of PCOB: niet alle leden van KBO en PCOB ontvangen deze nieuwsbrief. Daarom verzoeken we afdelingen om via de eigen kanalen (bijv. de lokale afdelingswebsite of nieuwsbrief) informatie die belangrijk is voor leden verder te verspreiden. U kunt lokale leden ook vragen zich aan te melden voor KBO-PCOB Verenigingsnieuws via
www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven

Volg ons
Facebook   Twitter
 
Links naar
onze websites:
KBO-PCOB.nl
UnieKBO.nl
PCOB.nl
 
Seniorenorganisatie
KBO-PCOB
Ringwade 67
3439 LM Nieuwegein
Telefoon: 030 – 3 400 600
E-mail: info@kbo-pcob.nl
Aanmelden  |  Reageren   |  Gegevens wijzigen  |  Afmelden