Nieuws van KBO-PCOB | 12 juli 2019 online lezen
 
KBO-PCOB start strijd tegen zomereenzaamheid
 
KBO-PCOB heeft de zomermaanden juli en augustus uitgeroepen tot de maanden van ‘Strijd tegen zomereenzaamheid’. Met inspirerende voorbeelden en acties vragen we blijvende aandacht voor eenzaamheid en we stimuleren oplossingen. Voor sommige senioren is de zomer namelijk een tijd waarin eenzaamheid een grotere rol speelt dan in andere seizoenen; dat blijkt uit ons onderzoek. Aan dit onderzoek namen 1200 mensen deel. 
Lees meer
Succes: steviger vangnet voor werkloze ouderen blijft
 
Vlak voor het zomerreces werd bekend dat de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt verlengd. Werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, kunnen aanspraak blijven maken op zo’n IOW-uitkering. Hiermee blijft een belangrijk vangnet in stand om oudere werklozen te beschermen. Een mooi succes van onze lobby waar KBO-PCOB lang voor heeft gepleit.
Lees meer
Goed oud worden vraagt brede maatschappelijke beweging
 
Hoe kunnen (jonge) ouderen zich goed voorbereiden op het ouder worden? Dat vroeg minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de Raad van Ouderen (RvO).
In zijn advies stelt de Raad dat er een brede maatschappelijke beweging nodig is die leidt tot nadenken over ouder worden en je daarop voorbereiden. Niet alleen ouderen zelf, maar ook de nationale overheid en provinciale en lokale overheden kunnen hierbij een belangrijke rol spelen, evenals maatschappelijke organisaties, private partijen als pensioenfondsen, woningcorporaties en zorgverzekeraars en ouderenorganisaties. Een advies dat past bij de lijn van KBO-PCOB.
Lees meer
Verkenning van particuliere woonzorg voor ouderen vraagt om meer onderzoek
 
Begin juli verscheen het verkennend onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau over Wonen met Zorg. De verkenning is gebaseerd op gesprekken met sleutelfiguren van particuliere woonzorgorganisaties en ook werden vijf locaties bezocht.
KBO-PCOB heeft met grote belangstelling kennis genomen van het rapport en pleit voor verder onderzoek. Met name ouderen (en hun naaste familie) zijn in het onderzoek niet gehoord. 
Lees meer
Koopkrachtdaling gepensioneerden oneerlijk
 
In de afgelopen jaren zijn veel gepensioneerden er in koopkracht op achteruit gegaan. Dat blijkt uit een analyse van het CBS. Directeur Manon Vanderkaa van KBO-PCOB: “Met de uitwerking van het pensioenakkoord is er een uitgelezen kans om te kiezen voor een eerlijke verdeling. De gepensioneerden hebben nu lang genoeg de klappen opgevangen. Het herstel van de economie mogen ze nu eindelijk ook in de portemonnee gaan voelen. Indexatie van de pensioenen is daarvoor een belangrijke eerste stap.” 
Lees meer

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft aangegeven nieuws van KBO‑PCOB te willen ontvangen. KBO-PCOB.nu is de digitale nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van de belangenbehartiging voor senioren. KBO‑PCOB.nu verschijnt in de regel tweewekelijks.

Goed om te weten, speciaal voor lokale afdelingen van KBO of PCOB: niet alle leden ontvangen deze nieuwsbrief. U kunt uw lokale leden ook vragen zich aan te melden voor KBO‑PCOB.nu via
www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven

Volg ons
Facebook   Twitter
 
Links naar
onze websites:
KBO-PCOB.nl
UnieKBO.nl
PCOB.nl
 
Seniorenorganisatie
KBO-PCOB
Ringwade 67
3439 LM Nieuwegein
Telefoon: 030 – 3 400 600
E-mail: info@kbo-pcob.nl
Aanmelden  |  Reageren   |  Gegevens wijzigen  |  Afmelden