KBO-PCOB.nu | 12 februari 2021 online lezen
KBO-PCOB reageert op pensioenplannen Koolmees
 
KBO-PCOB, ANBO en Koepel Gepensioneerden blijven kritiek houden op de pensioenplannen van minister Koolmees. Zij willen dat deze aangepast worden, zodat niet korten maar indexatie dichterbij komt. Ook willen ze dat een onafhankelijke, interdisciplinaire commissie een bindend advies kan geven over een generatie-evenwichtige verdeling van pensioenvermogen.

Dat schrijven de organisaties in een gezamenlijke reactie op de internetconsultatie van minister Koolmees van Sociale Zaken. Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “Na uitgebreid met onze leden, de Ledenraad en het bestuur te hebben gesproken, denken we dat het pensioenakkoord nog altijd kansen biedt op een beter pensioen. Maar evenals in december plaatsen we een aantal kritische kanttekeningen en doen we, samen met de twee andere organisaties, verbetervoorstellen. Die moeten ervoor zorgen dat gepensioneerden na 12 jaar stilstand weer perspectief op indexatie hebben én het draagvlak onder het pensioenstelsel, ook onder werkenden, wordt vergroot.”
Lees verder
Tweede Kamer wil huurprijzen beperken
 
Mede onder druk van KBO-PCOB en andere organisaties, ging de Tweede Kamer vlak voor het reces akkoord met ingrepen in de huursector. De Kamer steunde een wet om een maximum te stellen aan huurprijsverhogingen en moties om ook sociale huur te matigen, en om onderzoek te doen naar het ingrijpen in de huursector.

Betaalbaar maken van huren was een onderdeel van de petitie die de Woonbond, KBO-PCOB en andere partijen afgelopen zomer lanceerden. Gezamenlijk was er een oproep aan de politiek om de wooncrisis in Nederland aan te pakken.

“Wat starters, gezinnen en senioren allemaal gemeen hebben is dit: er is te weinig aanbod aan betaalbare en geschikte woningen. De huren zijn bovendien te hard gestegen ten opzichte van de meeste inkomens. Daarom sloegen we de handen ineen”, aldus Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB.
Lees meer
 
Corona-uitstel belastingaangifte nodig
 
De coronacrisis houdt aan. De deadline van 1 mei 2021 waarop de belastingaangifte moet zijn gedaan, is moeilijk te halen voor wie hulp nodig heeft bij de aangifte. KBO-PCOB dringt er bij staatssecretaris Vijlbrief op aan om generiek uitstel te geven tot 1 september.

Onder senioren zijn relatief veel mensen die niet (meer) digitaal vaardig zijn, of waarvan de inmiddels overleden partner de belastingzaken deed. Daar komt de coronacrisis bij. KBO-PCOB directeur Marcel Sturkenboom: “Dit betekent dat bijvoorbeeld de schoonzoon, of de getrainde vrijwilliger vanuit een vereniging, niet meer thuis komt bij kwetsbare ouderen om bij de aangifte te helpen. Ook de netwerken buiten de deur vallen al bijna een jaar weg, denk aan de bibliotheken of de seniorensociëteit.”

Mede op verzoek van provinciale bonden, die belastinghulp coördineren, vroeg KBO-PCOB per brief aan staatssecretaris Vijlbrief van Financiën/Belastingen om de termijn te verlengen dat er aangifte gedaan moet worden van de inkomstenbelasting over 2020. Dit is minimaal nodig voor de groep mensen met een DigID-machtigingscode.
Lees de brief
KBO-PCOB ongerust over toereikendheid budget verpleeghuizen
 
Minister De Jonge en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werken aan een nieuwe financieringssystematiek voor verpleeghuizen.

Gelukkig lijkt de minister het voorzichtig aan te willen doen nu de NZa heeft aangegeven dat het nieuwe bekostigingsmodel nog niet voldoende is doorontwikkeld om het in de praktijk te kunnen toepassen. Toch is KBO-PCOB er niet gerust op. Uit een belangrijk ambtelijk rapport uit het voorjaar van 2020 valt op te maken dat in de boekhouding van de overheid al een bezuiniging van meer dan een half miljard is opgenomen die moet voortvloeien uit de nieuwe manier van bekostigen. KBO-PCOB wil niet dat de kwaliteit van de verpleeghuiszorg in gevaar komt door een te krap budget. 
Meer informatie
Verplicht op internet: senioren zijn het zat!
 
Negen van de tien internetloze (91%) en de helft (46%) van de online senioren zijn het over één ding eens: zij zijn het zat dat ze meer en meer verplicht worden om van alles via internet te doen. Dit blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Bijna alle senioren vinden daarom ook (98% offline senior, 94% online senior) dat bedrijven en overheden altijd een alternatief moeten bieden voor mensen zonder internet.
Lees verder

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft aangegeven nieuws van KBO‑PCOB te willen ontvangen. KBO-PCOB.nu is de digitale nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van de belangenbehartiging voor senioren. KBO‑PCOB.nu verschijnt in de regel tweewekelijks.

Goed om te weten, speciaal voor lokale afdelingen van KBO of PCOB: niet alle leden ontvangen deze nieuwsbrief. U kunt uw lokale leden ook vragen zich aan te melden voor KBO‑PCOB.nu via
www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven

Volg ons
Facebook   Twitter
 
Links naar
onze websites:
KBO-PCOB.nl
UnieKBO.nl
PCOB.nl
 
Seniorenorganisatie
KBO-PCOB
Ringwade 67
3439 LM Nieuwegein
Telefoon: 030 – 3 400 600
E-mail: info@kbo-pcob.nl
Aanmelden  |  Reageren   |  Gegevens wijzigen  |  Afmelden
...