Werk aan de winkel!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
KBO-PCOB NU online lezen
Vanuit de afdeling belangenbehartiging van KBO-PCOB werken we dag in, dag uit om de belangen van senioren op de agenda te zetten van politiek Den Haag. Signalen vanuit onze leden zijn hierbij de belangrijkste bron van inspiratie. En met die signalen zoeken we het gesprek met de beleidsmakers, politici en in de media. Soms zichtbaar, soms ook minder zichtbaar. Een prachtige opdracht waar we als team elke dag voor staan.
 
Eén onderwerp is het uitblijven van pensioenindexatie. Al jarenlang staat de indexatie op nul. Een onacceptabel feit. Iedereen benoemt het maar een Kamermeerderheid houdt vast aan de strenge rentesystematiek die indexeren in de weg staat. Daarom blijven wij vechten, aangemoedigd door uw signalen! En dat doen we niet alleen. We trekken op met ANBO en de Koepel Gepensioneerden om samen sterk te staan. In februari 2021 reageerden we bijvoorbeeld gezamenlijk op de nieuwe pensioenwetgeving. Begin 2022 reageerden we kritisch op een voorstel om pensioenindexatie in 2022 makkelijker te maken. Het klonk goed maar in de praktijk zette het onvoldoende zoden aan de dijk. 
We gaan boeiende tijden tegemoet en we zitten er bovenop. Geen dag is hetzelfde. Voor de belangenbehartiging blijft er altijd werk aan de winkel!"
 
Naast contacten met Tweede Kamerleden en hun medewerkers vinden er geregeld gesprekken plaats met ambtenaren en ministers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op de dag van de regeringsverklaring was er bijvoorbeeld een digitaal overleg tussen ambtenaren en vertegenwoordigers van senioren- en jongerenorganisaties om te kijken hoe we een rechtvaardig pensioen voor alle generaties kunnen realiseren. De nieuwe minister Schouten, onderweg naar de Tweede Kamer, haakte ook even aan voor een korte kennismaking. Binnenkort gaan we langer in gesprek met elkaar.
 
Natuurlijk zijn we ook in actie gekomen tegen het ontkoppelen van de AOW van de (extra) verhoging van het minimumloon. Via de media en met een pittige brief aan de Tweede Kamer droegen we er gezamenlijk aan bij dat de AOW-ontkoppeling en de koopkracht van senioren tot de grote thema’s behoorden tijdens het debat over de regeringsverklaring. Hierdoor moet het kabinet de koopkracht opnieuw bekijken en in maart met verbetervoorstellen komen voor senioren. De eerste klap is een daalder waard!
Lees al het nieuws
Gepensioneerden kopen niets voor versoepeling indexatie
 
Twee derde van de Nederlandse gepensioneerden koopt niets voor de voorgestelde versoepeling van de indexatieregels in 2022. Dat schrijven de gezamenlijke ouderenorganisaties KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, ANBO en KBO-Brabant in  een reactie op de internetconsultatie over de wijziging van de rekenregels, de zogeheten motie Van Dijk.
Lees het hele bericht
Workshop: Lobbyen tijdens de verkiezingscampagne
 
Op 15 en 16 februari geven we een online workshop voor lokale belangenbehartigers over lobbyen in verkiezingstijd. We geven u instrumenten in handen om effectief invloed uit te oefenen tijdens de campagnes voor de lokale verkiezingen. Hier liggen kansen voor u als belangenbehartiger om de stem van senioren te laten horen! Maar het vraagt wel om proactief en slim schakelen met de middelen en instrumenten die u heeft. Hoe zet u uw communicatiekracht in? Hoe maakt u uw achterban zichtbaar? Wat is de rol van de (lokale) media? En is het niet altijd tijd om campagne te voeren? Wilt u antwoord op deze vragen meld u dan aan voor een van de workshops. 

Aanmelden
 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft aangegeven nieuws van KBO‑PCOB te willen ontvangen. KBO-PCOB.nu is de digitale nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van de belangenbehartiging voor senioren. KBO‑PCOB.nu verschijnt in de regel tweewekelijks.

Goed om te weten, speciaal voor lokale afdelingen van KBO of PCOB: niet alle leden ontvangen deze nieuwsbrief. U kunt uw lokale leden ook vragen zich aan te melden voor KBO‑PCOB.nu via
www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven

Volg ons
Facebook   Twitter
 
Links naar
onze websites:
KBO-PCOB.nl
UnieKBO.nl
PCOB.nl
 
Seniorenorganisatie
KBO-PCOB
Ringwade 67
3439 LM Nieuwegein
Telefoon: 030 – 3 400 600
E-mail: info@kbo-pcob.nl
Aanmelden  |  Reageren   |  Gegevens wijzigen  |  Afmelden