Nieuws van KBO-PCOB | 18 januari 2019 online lezen
 
De ouderenadviseur is er met raad en daad voor alle senioren
 
Het is lang niet vanzelfsprekend dat iedereen de weg weet in alle huidige voorzieningen voor ouderen om langer thuis te blijven wonen. En bij alle voorzieningen komen ook nog eens regels en papierwerk kijken. Een ouderenadviseur van KBO-PCOB kan senioren met raad en daad ondersteunen en bijstaan. In het hele land zijn ruim 600 ouderenadviseurs van KBO-PCOB actief. In een video is te zien wat het werk van de ouderenadviseur inhoudt.
Bekijk de video
KBO-PCOB: online is niet hetzelfde als digivaardig
 
Steeds meer Nederlanders zijn online, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Onder de 6% die geen internet gebruikt, vallen met name 75-plussers. Vrouwen zijn daarbij in de meerderheid. KBO-PCOB herkent het signaal dat steeds meer ouderen online zijn, maar waarschuwt tegelijkertijd. Online staat namelijk niet automatisch garant voor digitaal vaardig. Juist daarom zijn training en vangnetbehoud zo belangrijk.
Lees meer
Na mooie eerste stap abonnementstarief is meer nodig tegen stapeling zorgkosten
 
Voor zorg en ondersteuning (maatwerk) vanuit de gemeente geldt vanaf 1 januari 2019 een Wmo-abonnementstarief. KBO-PCOB is blij met het maximum aan eigen bijdragen van €17,50 per vier weken; het is een mooie eerste stap tegen de stapeling van zorgkosten. Samen met Iederin, Patiëntenfederatie, Per Saldo en LOC vraagt de seniorenorganisatie de Tweede Kamer echter ook om meer maatregelen te treffen tegen de stapeling van zorgkosten.
Lees meer

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft aangegeven nieuws van KBO‑PCOB te willen ontvangen. KBO-PCOB.nu is de digitale nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van de belangenbehartiging voor senioren. KBO‑PCOB.nu verschijnt in de regel tweewekelijks.

Goed om te weten, speciaal voor lokale afdelingen van KBO of PCOB: niet alle leden ontvangen deze nieuwsbrief. U kunt uw lokale leden ook vragen zich aan te melden voor KBO‑PCOB.nu via
www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven

Volg ons
Facebook   Twitter
 
Links naar
onze websites:
KBO-PCOB.nl
UnieKBO.nl
PCOB.nl
 
Seniorenorganisatie
KBO-PCOB
Europalaan 40
3526 KS Utrecht
Telefoon: 030 – 3 400 600
E-mail: info@kbo-pcob.nl
Aanmelden  |  Reageren   |  Gegevens wijzigen  |  Afmelden