KBO-PCOB NU | 15 mei 2020 online lezen
 
Bezoek aan kwetsbare ouderen
  dame achter de laptop
KBO-PCOB is blij met de enigszins versoepelde maatregel voor bezoek aan kwetsbare ouderen. Hoewel het algemene advies nog steeds luidt, niet op bezoek te gaan bij 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid, geldt er nu wel een uitzondering voor zelfstandig wonende ouderen die vóór de uitbraak van het coronavirus al kwetsbaar waren in hun zelfredzaamheid en een zeer beperkt netwerk hebben. Om in de huidige omstandigheden een sociaal isolement te voorkomen, kunnen hier 1 of 2 vaste personen worden aangewezen die hen met enige regelmaat blijven bezoeken.
Lees verder
Stel uw 'digitale' vragen bij de Digibellijn van KBO-PCOB
  man duwt vrouw in rolstoel in park
Sinds vrijdag 8 mei kunnen senioren met al hun ‘digitale’ vragen over onder meer beeldbellen, Whatsapp, en werken met een tablet, terecht bij de Digibellijn van KBO-PCOB. Tabletcoaches die senioren helpen digivaardig te worden en te blijven, zullen via de Digibellijn vragen beantwoorden en ondersteuning bieden.

De KBO-PCOB Digibellijn is te bereiken op maandagmiddag, woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur via telefoonnummer 030 3400 660.
Meer informatie over de Digibellijn
Alcoholgebruik in tijden van het coronavirus
  man klopt op voordeur
Het coronavirus brengt diverse veranderingen met zich mee. Het beperken van de sociale contacten en het afgelasten van activiteiten, werken eenzaamheid in de hand. Daarnaast kan het coronavirus zorgen voor angst om ziek te worden. Eenzaamheid, angst en spanningen leiden soms tot onrust of somberheid. Om deze reden is het risico op ontwikkeling van alcoholproblematiek verhoogd.

Omdat de invloed van alcohol vaak onderschat wordt, gaan we dieper in op een aantal vragen rond alcohol en het coronavirus.
Lees het artikel
Onderzoek: Hoe ervaart u deze coronatijd?
  dame achter de laptop
Het coronavirus bepaalt voor een deel ons leven en onze daginvulling. Langzaamaan worden de maatregelen wat versoepeld, maar nog steeds is er sprake van social distance en beperkingen. Mensen werken thuis of worden geconfronteerd met tijdelijke werkloosheid. De scholen gaan weer open, echter er is ook nog veel thuisonderwijs. Maar hoe brengen 60-plussers de coronacrisis door? Welke impact heeft deze crisis op uw leven? Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Maastricht en HOGENT willen dit graag te weten komen. KBO-PCOB steunt dit onderzoek en vraagt u of u bereid bent om deel te nemen. Vriendelijk verzoek om de vragenlijst voor 1 juni a.s. in te vullen. Het onderzoek is volledig anoniem en alle antwoorden worden vertrouwelijk behandeld.
Doe mee met het onderzoek
'De expert aan het woord' - bekijk de nieuwe video's 
  oudere vrouw gevallen
In de laatste week van april zijn we gestart met een serie videofilmpjes waarin een expert ieder vanuit zijn of haar eigen discipline ingaat op vragen die leven rondom ‘het omgaan met corona’. Elk videofilmpje duurt ongeveer tien minuten. De filmpjes geven een verdieping aan de gedachtevorming over ‘wat er nu aan de hand is in deze tijd die getekend wordt door het coronavirus’, ‘hoe we met deze situatie kunnen omgaan’ en ‘wat we eruit kunnen leren’. Bekijk de video's van o.a. Erik Scherder, Marilyn Haimé, en Kees Penninx.
Bekijk de nieuwe video's
‘Geen wederopbouw zonder de mensen die dit land hebben opgebouwd!’
  bloemenveld in laagstaande zon
Manon Vanderkaa van KBO-PCOB, Jan Slagter van Omroep MAX en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie slaan opnieuw de handen ineen met een dringend appèl om tijdens de coronacrisis geen keuzes te maken waarbij ouderen tweederangsburgers worden. De drie organisaties hebben een manifest gepubliceerd met de oproep om bij nieuwe stappen niemand voor te trekken en niemand af te schrijven.
Bekijk het manifest
Onderzoek naar gezondheid en het gebruik van digitale middelen in coronatijd
  dame achter de laptop
KBO-PCOB werkt graag mee aan het onderzoek van Fontys over ouderen en mensen met een chronische aandoening. Heeft u een chronische aandoening waarover u contact heeft met een zorgverlener of bent u ouder dan 70? Dan zoeken we u! Fontys is geïnteresseerd hoe u in deze periode met uw gezondheid omgaat en met het gebruik van digitale middelen ten behoeve van uw gezondheid. Is dat veranderd door de coronacrisis?
Meer informatie en de vragenlijst
Eerste stap openen verpleeghuizen sluit aan bij resultaten onderzoek KBO-PCOB
 
De uitkomsten van de enquête die seniorenorganisatie KBO-PCOB heeft laten uitvoeren, sluit aan bij het kabinetsbesluit om bij 25 verpleeghuizen weer bezoek toe te laten. Al is er veel begrip voor de lockdown (67%), een meerderheid (51%) geeft ook aan dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om contact te houden met hun naasten in het verpleeghuis. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Mensen hebben grote behoefte aan perspectief, dat hebben veel mantelzorgers tot nu toe gemist. Met dit kabinetsbesluit  is er weer een stip aan de horizon gekomen.”
Meer informatie
KBO-PCOB geeft input aan Kamercommissie VWS
 
Ook in de Tweede Kamer staan de ontwikkelingen rondom het coronavirus boven aan de agenda. Omdat de maatregelen van het kabinet gevolgen hebben voor iedereen, heeft de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport onder meer KBO-PCOB gevraagd om onze ervaringen met hen te delen. En dat hebben we uiteraard gedaan.
Lees de belangrijkste signalen

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft aangegeven nieuws van KBO‑PCOB te willen ontvangen. KBO-PCOB.nu is de digitale nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van de belangenbehartiging voor senioren. KBO‑PCOB.nu verschijnt in de regel tweewekelijks.

Goed om te weten, speciaal voor lokale afdelingen van KBO of PCOB: niet alle leden ontvangen deze nieuwsbrief. U kunt uw lokale leden ook vragen zich aan te melden voor KBO‑PCOB.nu via
www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven

Volg ons
Facebook   Twitter
 
Links naar
onze websites:
KBO-PCOB.nl
UnieKBO.nl
PCOB.nl
 
Seniorenorganisatie
KBO-PCOB
Ringwade 67
3439 LM Nieuwegein
Telefoon: 030 – 3 400 600
E-mail: info@kbo-pcob.nl
Aanmelden  |  Reageren   |  Gegevens wijzigen  |  Afmelden
...