Nieuwsbrief voor leden van KBO en PCOB online lezen
KBO-PCOB Verenigingsnieuws
KBO-PCOB Verenigingsnieuws voor leden KBO en PCOB
U leest de verenigingsnieuwsbrief voor KBO- en PCOB-leden van 3 juli 2020. Met deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van wat er speelt in onze vereniging. Ook informeren we kaderleden en andere vrijwilligers binnen de afdelingen, zodat zij hun achterban kunnen voorzien van actuele en relevante berichten. 

Informatie voor leden en afdelingen
Ook omzien naar elkaar in de zomer!
 
Veel afdelingen zijn de afgelopen jaren in de zomerperiode (extra) activiteiten gaan organiseren om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen of te verminderen, zoals bijvoorbeeld zomerscholen en zomercursussen. Deze zomer is het moeilijk om dit soort groepsactiviteiten te organiseren vanwege de corona-maatregelen. Dat biedt afdelingen een extra kans om senioren persoonlijk te bezoeken en hen wat afleiding te geven. Om die activiteit te ondersteunen ontwikkelt KBO-PCOB nu de actie ‘Omzien naar elkaar, ook in de zomer!’ Als afdeling kunt u op lokaal niveau makkelijk aansluiten bij deze actie en hem zelf uitvoeren. De actie gaat uit van de gedachte ‘waai eens even aan bij iemand’ en doe dat dan door de persoon die u bezoekt een mooie waaier te schenken die gebruikt kan worden tijdens de warme zomermaanden. Het is niet alleen leuk om een geschenk te ontvangen maar ook om te geven. En een geschenk waaraan de ontvanger nog wekenlang een plezierige herinnering zal hebben vanwege de persoonlijke overhandiging. Zo’n simpel bezoekje kan zelfs een hele mooie aanleiding zijn om een afspraak te maken om vaker even binnen te vallen tijdens de voor velen toch stille zomermaanden.
De actie zelf is nog in voorbereiding, maar we kondigen deze actie via dit bericht alvast aan, zodat u met uw afdeling kunt nadenken of u wilt deelnemen. U kunt als afdeling waaiers bestellen tegen alleen betaling van verzendkosten. Er zal een aanzienlijk aantal waaiers beschikbaar komen, maar op=op. Vanaf 22 juli start de actie. U kunt via info@kbo-pcob.nl aangeven hoeveel waaiers u wenst te ontvangen.   

 
Geslaagde waaieractie Doetinchem-Gaanderen
Dat zo’n actie goed kan werken blijkt uit de berichten van de KBO-afdeling Doetinchem-Gaanderen. Deze afdeling heeft onlangs voor haar leden een waaier bijgesloten bij het magazine. ‘Het kleine gebaar’, zoals zij dit noemden, wordt erg gewaardeerd en heeft geleid tot veel positieve reacties van leden. Ook voor uw afdeling ligt een dergelijk mooi resultaat in het verschiet, met tevreden leden.
Uitnodiging webinar: Wordt het een warme zomer? Veilig genieten van de warmte met elkaar
 
De zomers worden in Nederland steeds warmer. Daarmee wordt de kans op een hittegolf steeds groter. Dat kan gevaarlijk zijn voor senioren. Denk aan uitdroging. Iedereen praat erover maar wij praten graag met u!
Graag beantwoorden we vragen als: Waar moet u op letten? Hoe herkent u uitdroging? Wat kunt u doen om veilig en gezond te blijven als het extreem warm is? Maar ook: wat kunnen we voor de ander betekenen? De zomer wordt door vele senioren vaak als eenzaam ervaren met directe familie en vrienden vaak op vakantie. En juist na een periode van isolatie in coronatijd is het zo van belang op elkaar te letten. En om het nog moeilijker te maken, blijken de aan corona aangepaste tips en adviezen tijdens hittegolven complexer en soms tegenstrijdig. Denk aan het gebruik van airco’s en ventilatoren.

Tijd voor een goed gesprek! Doe ook mee met dit webinar op 16 juli om 19.30 uur en leer meer over hitte, de mogelijke maatregelen die u kunt treffen en de mogelijkheden van verkoeling thuis. Dit doen we samen met experts.
U kunt meedoen door u vooraf aan te melden. Klik op onderstaande button om u aan te melden.
Meld u hier aan
Rapportage dienstverlening
 
Elk kwartaal verschijnt een rapportage over de landelijke belangenbehartiging. Op veler verzoek zal voortaan ook een rapportage met betrekking tot de dienstverlening vanuit het verenigingsbureau KBO-PCOB worden opgesteld. Deze rapportage betreft de eerste helft van 2020 en komt in het vervolg elk kwartaal beschikbaar.
Lees de rapportage
Nieuwe KBO-PCOB video's: 'De expert aan het woord'
 
Bekijk de nieuw toegevoegde video's van Marcel Olde Rikkert en Paul van Tongeren. In april zijn we gestart met een serie videofilmpjes waarin een expert vanuit zijn of haar eigen discipline ingaat op vragen die leven rondom ‘het omgaan met corona’. Elk videofilmpje duurt ongeveer tien minuten. De filmpjes geven een verdieping aan de gedachtevorming over ‘wat er nu aan de hand is in deze tijd die getekend wordt door het coronavirus’, ‘hoe we met deze situatie kunnen omgaan’ en ‘wat we eruit kunnen leren’.
Bekijk de video's
Uitnodiging voor webinar Code Zwart: in gesprek over moeilijke keuzes op de IC
 
De Federatie Medisch Specialisten en de Artsenfederatie KNMG publiceerden onlangs het Draaiboek ‘Triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van Fase 3 stap C in de COVID-19 pandemie’. In de volksmond ook wel Code Zwart genoemd. Het draaiboek beschrijft hoe artsen kunnen beslissen over wie er wel en wie niet een IC-plek krijgt, als in een mogelijk volgende golf van de corona-pandemie de druk op de IC landelijk zo hoog oploopt dat er tekorten ontstaan. Een extreme situatie die nog niet is opgetreden. Maar mocht het toch gebeuren, dan moet je een dergelijk moeilijk besluit niet aan de individuele arts overlaten om een besluit te nemen. Daarom dit draaiboek.

Het draaiboek is tot stand gekomen met medewerking van medisch specialisten van verschillende wetenschappelijke verenigingen, een aantal gerenommeerde hoogleraren (medische) ethiek en filosofie en de KNMG. Ook KBO-PCOB werd benaderd om vooraf mee te kijken. We hebben destijds aangegeven dat we het belang snappen van een dergelijk draaiboek, maar dat er een brede dialoog moet komen met senioren. Want dit gaat om meer dan COVID-19 en de IC; dit gaat ook om het gesprek over kwaliteit van leven, samen beslissen en het levenseinde. En natuurlijk over zorgvuldige communicatie.

Wij willen hierover graag het gesprek aangaan met onze leden. Dat doen we vooralsnog online! Daarom nodigen we u uit voor een webinar op donderdag 9 juli 11.00 uur over dit onderwerp. Er zal ook een ethicus aanwezig zijn die betrokken was bij het opstellen van het draaiboek. U kunt hieraan meedoen door u vooraf aan te melden. Aanmelden kan via onderstaande button.
Aanmelden
Verschijningsdata Magazine KBO-PCOB 2021
 
De verschijningsdata voor 2021 zijn bekend! Zet ze in uw agenda. U kunt als u dat wenst de planning van afdelingsnieuwsbrieven en andere afdelingszaken hier op afstemmen.     
 
Maand     Verschijningsdag
Februari (nr. 2) 26 januari
Maart (nr. 3) 23 februari
April (nr. 4) 23 maart
Mei (nr. 5) 20 april
Juni (nr. 6) 25 mei
Juli/augustus (nr. 7/8) 29 juni
September (nr. 9) 24 augustus
Oktober (nr. 10) 28 september
November (nr. 11) 26 oktober
December/januari (nr. 12/1) 30 november
KBO-PCOB in de media
 
KBO-PCOB was veel in het nieuws in de maand juni. Zowel online en op social media als in diverse kranten, tijdschriften, radio- en televisieprogramma’s. Tijdens deze coronacrisis is KBO-PCOB veel om een reactie gevraagd. Om u daar een goed beeld van te geven treft u op de website een overzicht van belangrijke, nieuwswaardige momenten.
Bekijk het mediaoverzicht
Ook in de zomer kunt u Bingo spelen
 
Elke woensdag van 11.00 tot 12.00 uur, kunt u Bingo spelen. Dit kunt u op afstand doen, samen met de leden van uw afdeling, maar ook met uw kinderen of kleinkinderen. Om mee te spelen gaat u naar www.denationalethuisbingo.nl of klikt u op het blokje onderaan dit bericht.
Elke uitzending duurt ongeveer een uur. Prijswinnaars worden gebeld door vrijwilligers van KBO-PCOB.
Speel mee
Raad van Ouderen publiceert twee adviezen
 
De Raad van Ouderen is een onafhankelijke adviesraad opgericht op verzoek van minister De Jonge. De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor relevante thema's. KBO-PCOB is vertegenwoordigd in de Raad van Ouderen. Daarnaast verzorgt het verenigingsbureau van KBO-PCOB op verzoek de coördinatie van de Raad van Ouderen.

1. Betrekken van ouderen bij wonen, welzijn en zorg
De Raad van Ouderen adviseert overheden en organisaties om ouderen te horen en hen de
mogelijkheid te bieden om te participeren bij het opzetten van beleid, bij de uitvoering daarvan en
bij de evaluatie van het beleid. Op deze manier kan de blik vanuit ouderenperspectief worden
ge(waar)borgd. Daarmee kan een betere aansluiting bij de behoeften en beleving van ouderen
worden bereikt.

2. Langer zelfstandig thuis in een passende woning met goede zorg

De Raad van Ouderen adviseert de ministers van VWS en BZK een inhaalslag te maken bij het bouwen van levensloopbestendige woningen, zowel in de sociale sector en middenhuur, als in de koopsector. De Raad van Ouderen acht het nodig dat er voldoende ruimte komt voor geclusterd en gemeenschappelijk wonen. Deze woonvormen maken het mogelijk om wonen en zorg te combineren. Dit is in het bijzonder van belang voor ouderenhuishoudens met kwetsbare personen, mensen met dementie en migrantenouderen. 
Raad van Ouderen
Volg ons
Facebook   Twitter
 
Links naar
onze websites:
KBO-PCOB.nl
UnieKBO.nl
PCOB.nl
 
Seniorenorganisatie
KBO-PCOB
Ringwade 67
3439 LM Nieuwegein
Telefoon: 030 – 3 400 600
E-mail: info@kbo-pcob.nl
Aanmelden  |  Reageren   |  Gegevens wijzigen  |  Afmelden
...