Nieuws van KBO-PCOB | 17 mei 2019 online lezen
 
Schrijf mee voor een goed pensioen
 
Al jaren zijn veel pensioenen niet verhoogd. Volgend jaar dreigt zelfs verlaging. Ondertussen schuift de AOW-leeftijd steeds verder op. Dat moet en kan anders. Klimt u met KBO-PCOB mee in de pen?

Met vakbonden CNV, FNV en VCP voeren wij actie! Doe ook mee: schrijf een brief aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en deel - samen met uw kinderen of kleinkinderen - uw zorgen!
Schrijf mee voor uw pensioen
KBO-PCOB breekt lans voor de lokale omroepen
 
De lokale publieke omroepen zitten in zwaar weer en dreigen zelfs om te vallen. En dat terwijl ze voor veel senioren van heel groot belang zijn. Ze bieden de verbinding met wat er lokaal speelt, informeren en activeren. Met het oog op langer thuis wonen vormen de lokale omroepen een belangrijk – vaak dagelijks – element in het leven van veel senioren. KBO-PCOB breekt daarom een lans voor de lokale omroepen en roept de Tweede Kamer op het verdwijnen ervan te voorkomen.
Lees hier meer over
Digitale toegankelijkheid overheid voor iedereen belangrijk
 
Iedereen kan meedoen. Dat is het hoofddoel van de overheid als het gaat om digitale inclusie. Dat betekent onder meer dat websites van overheden digitaal goed bereikbaar moeten zijn, dat digitale diensten makkelijker worden gemaakt en dat mensen geholpen worden hoe met digitalisering om te gaan.
Over deze digitale inclusie sprak de Tweede Kamer op donderdag 16 mei. Voorafgaand aan het debat drong KBO-PCOB met een lijst met aandachtspunten aan op goede digitale bereikbaarheid van overheidsdiensten.
Lees onze aandachtspunten
KBO-PCOB blij met extra toiletten in Amsterdam en Utrecht
 
De gemeenteraden van Amsterdam en Utrecht hebben unaniem besloten dat er om de 500 meter een toilet moet komen in hun binnensteden en op andere drukke plekken in de stad. In Amsterdam deden de fracties van D66, GroenLinks, SP, PvdA, Bij1 en VVD dit voorstel en in Utrecht VVD en D66. Dit tot vreugde van de Toiletalliantie, een samenwerking van dertien partijen, die strijdt voor meer openbare en opengestelde toiletten. KBO-PCOB is, als partner van de Toiletalliantie, erg blij met de plannen voor extra toiletten in de centra van Amsterdam en Utrecht.
Lees hier meer over
Werkgevers investeren veel te weinig in 55-plussers
 
De arbeidsmarkt in Nederland bloeit als zelden tevoren. Er zijn vacatures in overvloed. Toch staan er nog veel 55-plussers aan de kant. En blijken werkgevers stukken minder te investeren in het opleiden van hun werknemers boven de 55 jaar. KBO-PCOB is teleurgesteld en blijft pleiten voor een Leven Lang Leren.
Lees hier meer over
Europese verkiezingen: laat ook uw stem horen
 
Donderdag 23 mei 2019 zijn de Europese verkiezingen. Deze worden om de vijf jaar gehouden. U heeft de mogelijkheid om als inwoner van Europa uw vertegenwoordiging te kiezen in het Europees Parlement. In een manifest vraagt het internationale platform AGE Europe aandacht voor de positie van senioren. KBO-PCOB ondersteunt dit manifest van harte en roept senioren op om te stemmen.
Lees meer over de verkiezingen

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft aangegeven nieuws van KBO‑PCOB te willen ontvangen. KBO-PCOB.nu is de digitale nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van de belangenbehartiging voor senioren. KBO‑PCOB.nu verschijnt in de regel tweewekelijks.

Goed om te weten, speciaal voor lokale afdelingen van KBO of PCOB: niet alle leden ontvangen deze nieuwsbrief. U kunt uw lokale leden ook vragen zich aan te melden voor KBO‑PCOB.nu via
www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven

Volg ons
Facebook   Twitter
 
Links naar
onze websites:
KBO-PCOB.nl
UnieKBO.nl
PCOB.nl
 
Seniorenorganisatie
KBO-PCOB
Europalaan 40
3526 KS Utrecht
Telefoon: 030 – 3 400 600
E-mail: info@kbo-pcob.nl
Aanmelden  |  Reageren   |  Gegevens wijzigen  |  Afmelden