KBO-PCOB.nu online lezen
 
40 dagen zonder alcohol, durft u het aan?
   
Vanaf woensdag 26 februari start de actie ‘40 dagen geen druppel’, in samenwerking met IkPas.
Tijdens deze actie, die duurt tot Pasen, drinkt u geen alcohol. Dat kan een pittige opgave zijn, maar misschien gaat het u heel makkelijk af.
Een periode geen alcohol geeft inzicht in de positieve effecten, zoals beter slapen en een fitter en alerter gevoel. Wilt u ook ervaren wat een periode zonder alcohol met u doet? Ga de uitdaging aan en meld u aan.
Meld u aan
Enquête over financiële regelingen nabestaanden
 
Een flinke inkomensval of zelfs arm worden na het overlijden van je geliefde. Ondanks dat er in Nederland verschillende regelingen zijn voor nabestaanden, komt het nog regelmatig voor dat mensen er in inkomen zo op achteruitgaan, dat zij het financieel niet meer redden. KBO-PCOB wil dat hier meer aandacht voor komt. Daarom willen we meer inzicht krijgen in de bekendheid van regelingen voor nabestaanden, en horen we graag uw mening over veranderingen in de financiële regelingen die er voor nabestaanden zijn.
Naar de Enquête
KBO-PCOB wenst een tussenoplossing omtrent pensioenen
 
Op 19 februari debatteerde de Tweede Kamer over de pensioenen. KBO-PCOB stuurde de Kamer een brief, waarin we aandacht vroegen voor onder meer lagere netto-pensioenuitkeringen en voor de uitblijvende indexatie. Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “Daar willen we een snellere oplossing voor. De invoering van een nieuw stelsel met meer indexatieperspectief zal namelijk nog wel even op zich laten wachten. En wij willen niet dat gepensioneerden nog langer tegen een achterstand blijven aankijken”.
Lees de brief
Onze reactie op het resultaatgericht indiceren binnen de Wmo
 
KBO-PCOB reageerde samen met diverse cliënten-, mantelzorg- en seniorenorganisaties  op het voorstel resultaatgericht indiceren binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Al verschillende keren hebben we in aanloop naar het wetsvoorstel onze bezwaren aangegeven. Echter zonder gehoor te vinden.
Lees meer
Huidige omgang verpleeghuiszorg baart KBO-PCOB zorgen
 
Op 12 februari debatteerde de Tweede Kamercommissie VWS met minister De Jonge over verpleeghuiszorg. KBO-PCOB heeft de minister verzocht zicht sterk te maken voor een voortvarende aanpak voor de verpleeghuiszorg. Een ander belangrijk punt is dat senioren zoveel mogelijk terecht moeten kunnen in het verpleeghuis van hun keuze.
Lees verder
Betrek ouderen bij bespreking zorgonderwerpen, stelt KBO-PCOB
 
Op 6 februari vonden er in de Kamer algemeen overleggen plaats rond een aantal zorgonderwerpen: ‘medische preventie/infectieziekten’ en over ‘medisch zorglandschap’. Voor beide overleggen heeft KBO-PCOB inbreng geleverd. Hierbij is ook een belangrijke motie aangenomen!
Onze inbreng
Ouderenregelingen worden onderbenut, tijd voor een Actieplan!
 
De Algemene Rekenkamer toonde aan dat tienduizenden gepensioneerden geen aanvulling op hun AOW ontvangen, terwijl ze daar wel recht op hebben. Blijkbaar weten veel oudere Nederlanders de weg niet te vinden naar regelingen die een bescherming moeten bieden tegen een te laag inkomen. Daarom vindt KBO-PCOB het belangrijk te kijken naar verbetering van de koopkrachtregelingen. Randvoorwaarde voor een nieuw stelsel is wel dat senioren die nu een beroep doen op toeslagen of regelingen zoals de AIO, er in een nieuw stelsel niet op achteruit gaan.
Lees meer

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft aangegeven nieuws van KBO‑PCOB te willen ontvangen. KBO-PCOB.nu is de digitale nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van de belangenbehartiging voor senioren. KBO‑PCOB.nu verschijnt in de regel tweewekelijks.

Goed om te weten, speciaal voor lokale afdelingen van KBO of PCOB: niet alle leden ontvangen deze nieuwsbrief. U kunt uw lokale leden ook vragen zich aan te melden voor KBO‑PCOB.nu via
www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven

Volg ons
Facebook   Twitter
 
Links naar
onze websites:
KBO-PCOB.nl
UnieKBO.nl
PCOB.nl
 
Seniorenorganisatie
KBO-PCOB
Ringwade 67
3439 LM Nieuwegein
Telefoon: 030 – 3 400 600
E-mail: info@kbo-pcob.nl
Aanmelden  |  Reageren   |  Gegevens wijzigen  |  Afmelden
...