KBO-PCOB NU | 2 oktober 2020

KBO-PCOB.nu is de digitale nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van de belangenbehartiging voor senioren.
online lezen
Senioren kunnen bellen naar Ouderen-infolijn
 
KBO-PCOB heeft haar speciale ouderen-infolijn nog steeds geopend! Hier kunnen onze senioren terecht met vragen over hoe het verenigingsleven doorgang kan vinden met de huidige beperkingen die er zijn door het corona virus. Ook zijn de medewerkers van KBO-PCOB beschikbaar voor persoonlijke vragen en een luisterend oor. De telefoonlijn is niet alleen voor onze eigen leden. We werken samen met NOOM om ook migranten senioren te woord te kunnen staan. Met de informatie die onze leden ons geven weten we wat er leeft in het land! Belangrijk voor onze belangenbehartiging.
Ouderen-infolijn
Enthousiast over speciale boodschappenuren
 
De twee boodschappenuren speciaal voor bepaalde kwetsbare groepen, die dit kabinet voorstelt, juicht KBO-PCOB toe. Sommige senioren durven op dit moment niet veilig de supermarkt in. Dan is het mooi dat voor deze mensen die anders niet durven, er een alternatief geboden wordt. KBO-PCOB is niet bang dat senioren gestigmatiseerd worden. Deze speciale uurtjes zijn er ook voor jongeren met een chronische aandoening. Voor veertigers met een hartkwaal. Voor ouderen die anders binnen blijven en nu wel naar de super durven. Wij kunnen dit alleen maar toejuichen.
Lees verder
Laat senioren niet vereenzamen
 
Mooi dat het kabinet oproept tot speciale boodschappenuren bij supermarkten voor kwetsbare groepen. Daar is KBO-PCOB voorstander van, tegelijkertijd zien we ook reden tot zorg na het afkondigen van nieuwe maatregelen. Ze moeten er niet toe leiden dat senioren vereenzamen. Sociaal contact is heel belangrijk voor senioren. Beperkingen in bus- en treinreizen (alleen indien noodzakelijk) treffen een grote groep die hier voor hun mobiliteit van afhankelijk is. We moeten oppassen dat senioren niet in hun schulp kruipen, het is daarom des te belangrijker dat we in eigen stad of dorp blijven omzien naar elkaar en iedereen blijven betrekken.
Onnodige pensioenkorting voorkomen
 
Minister Koolmees wil dat het voor pensioenfondsen mogelijk wordt om al eerder de nieuwe, soepeler spelregels uit het nieuwe pensioenakkoord te hanteren. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.
KBO-PCOB: “Dat betekent dat de kans op pensioenverlagingen kleiner wordt. De dreigende pensioenkortingen moeten echt voorkomen worden en wij dringen al langer aan op aanpassing van de regels. We zijn blij dat de minister die stap ook wil zetten."
Lees de brief 
Voorrang vaccinaties bij kwetsbare groepen 
 
De Patiëntenfederatie, Ieder(in), Mind, KBO-PCOB en een groot aantal bij hen aangesloten organisaties willen dat mensen met een beperking, chronische aandoening of een verhoogd gezondheidsrisico, net als mensen uit de zorg, onderwijs en andere vitale beroepen voorrang kunnen krijgen als er een vaccin op de markt komt tegen corona. Dat schrijven wij in een gezamenlijke oproep aan het kabinet.
De boodschap in het manifest: zorg dat kwetsbare mensen niet buiten de boot vallen als er een vaccin tegen corona is. De organisaties willen dat bij een coronavaccin dezelfde spelregels gelden als bij de griepprik.
Lees het manifest
Vallen, de sluipmoordenaar voor ouderen
 
Ieder jaar loopt het aantal 65-plussers op, dat op de spoedeisende hulp terecht komt na een val in of om het huis. In 2019 waren dat 109.000 senioren. Het zijn schokkende cijfers maar we weten helaas al langer dat dit gebeurt. De voorspelling van VeiligheidNL, het kenniscentrum voor letselpreventie. dat de cijfers in 2020 hoger zullen liggen verbaast ons dan ook niet maar baart wel zorgen.
KBO-PCOB: “Door het coronavirus zijn senioren minder op pad en meer thuis, dat is niet perse goed voor de conditie, waardoor de kans op vallen nog groter wordt. Gelukkig zijn er goede valpreventieprogramma’s beschikbaar, alleen is het erg belangrijk dat deze veel bekender worden. De overheid moet hier meer een aanjaagrol in nemen. En gezien het aantal dodelijke slachtoffers wordt dit hoog tijd.”
Lees meer
Catshuisgesprek voor en door senioren
 
Eefke Sonnenberg, actief lid van KBO-PCOB, participeerde twee weken geleden in het Catshuisgesprek met minister president Rutte. Centraal daarin stond hoe de senioren omgaan met de corona-maatregelen en hoe het kabinet (beter) rekening kan houden met senioren bij toekomstige maatregelen. Fijn dat je onze stem liet horen Eefke. Samen sterker voor en door senioren!  
foto: Rijksvoorlichtingsdienst 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft aangegeven nieuws van KBO‑PCOB te willen ontvangen. KBO-PCOB.nu is de digitale nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van de belangenbehartiging voor senioren. KBO‑PCOB.nu verschijnt in de regel tweewekelijks.

Goed om te weten, speciaal voor lokale afdelingen van KBO of PCOB: niet alle leden ontvangen deze nieuwsbrief. U kunt uw lokale leden ook vragen zich aan te melden voor KBO‑PCOB.nu via
www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven

Volg ons
Facebook   Twitter
 
Links naar
onze websites:
KBO-PCOB.nl
UnieKBO.nl
PCOB.nl
 
Seniorenorganisatie
KBO-PCOB
Ringwade 67
3439 LM Nieuwegein
Telefoon: 030 – 3 400 600
E-mail: info@kbo-pcob.nl
Aanmelden  |  Reageren   |  Gegevens wijzigen  |  Afmelden
...