Nieuwsbrief voor leden van KBO en PCOB online lezen
 
 
KBO-PCOB Verenigingsnieuws voor leden KBO en PCOB
U leest de augustus 2019-editie van de nieuwsbrief voor KBO- en PCOB-leden. Met deze maandelijkse nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van wat er speelt in onze vereniging. Ook informeren we kaderleden en andere vrijwilligers binnen de afdelingen, zodat zij hun achterban kunnen voorzien van actuele en relevante berichten.

In deze nieuwsbrief vindt u berichten in verschillende categorieën:
- Informatie en materialen waarmee u praktisch aan de slag kunt (groene knoppen)
- Informatie die voor leden en afdelingen van belang is (blauwe knoppen)
- Trainingen en activiteiten waarvoor u zich kunt aanmelden (rode knoppen)
En verder hebben we uiteraard nog aantrekkelijk ledenvoordeel en de actuele nieuwsberichten voor u. Veel leesplezier!
.
Praktisch aan de slag
 
Nieuwe informatie op de Academie
  KBO-PCOB Academie
De Academie helpt en ondersteunt de vrijwilligers van KBO-PCOB. Per thema en onderwerp kunt u grasduinen in informatie, tips, goede voorbeelden en activiteiten waar u aan kunt deelnemen.

Nieuw op de Academie: 
30/7 - Update Agenda
22/7 - Training gespreksleider Gezond genieten toegevoegd aan Valpreventie
22/7 - Afdelingsbijeenkomst Gezond genieten toegevoegd aan Valpreventie
22/7 - Training gespreksleider Gezond genieten toegevoegd aan Wijs met Medicijnen
22/7 - Afdelingsbijeenkomst Gezond genieten toegevoegd aan Wijs met Medicijnen
19/7 - Goed voorbeeld toegevoegd aan Lokale belangenbehartiging
11/6 - Goed voorbeeld toegevoegd aan Lokale belangenbehartiging
Neem een kijkje op de Academie
Gezocht: bestuurslid voor PCOB
  PCOB zoekt bestuurslid
Bent u een verbinder? Heeft u een visie op het leven van senioren en beschikt u over een breed maatschappelijk netwerk? Dan bent u misschien wel de ideale kandidaat voor het bestuur van PCOB.
Omdat de zittingstermijn van een van de bestuursleden afloopt is PCOB op zoek naar een nieuw bestuurslid. Een boeiende vrijwilligersfunctie in een bloeiende vereniging.
Bekijk de vacature
Deel uw ervaring met resultaatgericht indiceren
 
Niet drie uur huishoudelijke hulp voorschrijven maar ‘een schoon en leefbaar huis’, ongeacht het aantal uren. Dit zogenoemde ‘resultaatgericht indiceren’ wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) binnen de Wmo graag mogelijk maken. Hierbij wordt voor bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning in plaats van een aantal uren dus een gewenst resultaat voorgeschreven. Een aantal gemeenten werkt hier al mee. Doet uw gemeente dat ook? En heeft u hier ervaring mee? Dan horen we heel graag uw verhaal. U kunt uw ervaring aan ons doorgeven via e-mail. Klik hiervoor op de knop hieronder.
Deel uw ervaring
Doe mee aan onderzoek naar euthanasie en dementie
 
Hoe denken we eigenlijk over dementie? Hoe kijken we naar mensen die hier aan lijden? En heeft de beeldvorming van dementie invloed op de vraag naar euthanasie bij dementie? Coalitie van Betekenis tot het einde, waarin KBO-PCOB partner is, doet hier onderzoek naar. Doel van het onderzoek is een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over dit thema. Mensen met dementie en hun familie, vrienden of mantelzorgers kunnen meedoen aan het onderzoek.
Doe mee aan het onderzoek
Bestel Kom erbij-pakket voor Week tegen Eenzaamheid
 
Van 1 tot en met 8 oktober is het Week tegen Eenzaa­­­­mheid. Door het hele land is er dan extra aandacht voor het thema eenzaamheid. In veel plaatsen zijn er speciale activiteiten. Organiseert u in uw afdeling ook activiteiten? Bestel dan het speciale Kom erbij-pakket. 
Organisatoren van een activiteit kunnen dit pakket met aankledings- en informatiematerialen kosteloos bestellen. Het pakket wordt ter beschikking gesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en bevat onder meer placemats met gesprekstarters, uitnodigingskaarten, een poster en eenzaamheid-signaleringskaarten.
Bekijk en bestel het actiepakket
Informatie voor leden en afdelingen
 
Samen sterker in de Week tegen Eenzaamheid
  Eenzaamheid
Van 1 tot en met 8 oktober is het Week tegen Eenzaamheid. Door het hele land is er dan veel aandacht voor dit onderwerp en worden in veel plaatsen speciale activiteiten georganiseerd. Ook veel lokale afdelingen van KBO-PCOB sluiten actief aan bij deze week met eigen activiteiten gericht op het thema eenzaamheid.

Als deelnemer van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid ondersteunt KBO-PCOB de landelijke campagne Eén tegen Eenzaamheid en de Week tegen Eenzaamheid. Samen met KRO-NCRV werken we aan de opzet van een serie inhoudelijke bijeenkomsten over dit thema. De eerste gezamenlijke bijeenkomst met als onderwerp ‘Nieuwe vriendschappen en relaties’ zal in de Week tegen Eenzaamheid plaatsvinden.
Als lokale afdeling kunt u gebruikmaken van de bijeenkomsten die we samen met KRO-NCRV opzetten. Naast eenzaamheid zullen ook andere interessante thema’s aan bod komen die bij uitstek geschikt zijn om bijvoorbeeld een themabijeenkomst of een gesprek over te organiseren. Wij zullen u hierover de komende tijd verder informeren.
KBO-PCOB heeft een belangrijke rol gespeeld in de actuele aandacht die er is voor het thema eenzaamheid. Dit thema was een van de aandachtspunten uit ons Manifest Waardig Ouder Worden, dat omarmd is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In de coalitie werken bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid samen om eenzaamheid onder ouderen te verminderen. 
VOG voor vrijwilligers: informatie voor afdelingen beschikbaar
  Gratis VOG
KBO-PCOB heeft vrijwilligersbeleid ontwikkeld en op basis daarvan het predicaat Gratis-VOG-organisatie ontvangen. Daarmee is het mogelijk om een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen voor vrijwilligers. Het vrijwilligersbeleid, voorbeeldmateriaal en informatie over het aanvragen van de gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zijn nu in te zien op de KBO-PCOB Academie.
Wilt u binnen uw afdeling, provinciale KBO-bond of andere verenigingsonderdeel van KBO-PCOB een gratis VOG aanvragen voor de eigen vrijwilligers? Dan kunt u op verschillende manieren gebruikmaken van het ontwikkelde materiaal. U kunt het beleid en de werkwijze van KBO-PCOB onderschrijven en ernaar verwijzen of u kunt het beleid en de instrumenten van KBO-PCOB gebruiken als basis voor een eigen beleid (of alleen de eigen naam erop zetten). Het staat u natuurlijk ook vrij om eigen vrijwilligersbeleid te ontwikkelen.
Heeft u vragen over de gratis VOG? U kunt ze per mail stellen aan Threes Geelen via: threes.geelen@kbo-pcob.nl.
Bekijk de informatie op de Academie 
Wanneer verschijnt het ledenmagazine in 2020?
  Bezorging Magazine
KBO- en PCOB-leden ontvangen tien keer per jaar het Magazine van KBO-PCOB. Het magazine verschijnt op een dinsdag en wordt bezorgd door vrijwilligers. De verschijningsdata van het magazine voor 2020 zijn nu bekend. U vindt het overzicht op onze website.
Bekijk het overzicht
Vraag nu inloggegevens aan voor nieuwe bestelmodule promotiematerialen
 
Voor lokale afdelingen van KBO en PCOB biedt het verenigingsbureau de mogelijkheid om promotiematerialen te bestellen. Die kunt u bijvoorbeeld gebruiken bij ledenwerving of om de vereniging lokaal zichtbaar te maken. Met het oog op betere technische mogelijkheden werkt KBO-PCOB aan een nieuwe bestelmodule voor promotiematerialen als pennen, brochures en briefpapier. In deze nieuwe module zal betalen via iDeal mogelijk zijn. Betalen op rekening blijft ook een optie.

Het nieuwe bestelportaal vereist een inlog. Iedereen die gebruik wil maken van dit nieuwe systeem, kan een inlog aanvragen via een online formulier. U ontvangt de inloggegevens zodra het portaal later dit jaar actief wordt.
Vraag uw inloggegevens aan
Actie Vrijwillige Bijdrage: samen sterker tegen eenzaamheid
 
Met de jaarlijkse Actie Vrijwillige Bijdrage aan het begin van het nieuwe verenigingsjaar willen we ons dit jaar opnieuw samen inzetten tegen eenzaamheid. We maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.
PCOB-leden ontvangen zoals gebruikelijk rond de derde week van september een gepersonaliseerde brief over deze actie. De brief wordt, niet gepersonaliseerd, ook ingevoegd in het oktobernummer van het KBO-PCOB magazine om de KBO-leden te kunnen bereiken. Bij de huidige distributiemethode van het magazine kan geen onderscheid gemaakt worden tussen KBO- en PCOB-leden. Daardoor ontvangen PCOB-leden de brief zowel gepersonaliseerd als niet-gepersonaliseerd.
Mogen wij op uw steun rekenen? De inkomsten uit de actie dragen direct bij aan de financiering van onze gemeenschappelijke activiteiten.
Goed voorbeeld lokale belangenbehartiging: betere zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen in Nijkerk
  PCOB Nijkerk lokale belangenbehartiging
Diverse organisaties in Nijkerk gaan zich meer inzetten voor kwetsbare ouderen. Daartoe hebben de lokale PCOB-afdeling, gemeente Nijkerk, welzijns- en zorgorganisaties dinsdag 9 juli een intentieverklaring ondertekend. Zij spreken hierin af om zich gezamenlijk in te spannen voor het welbevinden van kwetsbare ouderen in Nijkerk. De komende jaren staan drie speerpunten op de agenda: samenwerking, dementie en de overgang tussen thuis kunnen wonen en verblijven met zorg. Een mooi voorbeeld van actieve belangenbehartiging door onze lokale afdeling.
Lees hier meer over
Trainingen en activiteiten
 
5 september, 3 oktober - Workshop Schrijf een brief aan uw naaste
  Schrijf een brief aan uw naaste
Het is vaak niet makkelijk om met dierbaren in gesprek te gaan over de laatste fase van je leven. Wel is het heel waardevol dat naasten weten hoe je daarover denkt. Dat ze weten wat je belangrijk vindt en wat je wensen zijn. KBO-PCOB stimuleert graag dat mensen met elkaar in gesprek gaan over de laatste levensfase en organiseert daarom op donderdag 5 september en donderdag 3 oktober de workshop Schrijf een brief aan uw naaste.
In deze schrijfsessies wordt u begeleid bij het schrijven van een brief aan naasten. U probeert in een brief aan te geven aan uw dierbare(n) wat u belangrijk vindt rond uw levenseinde. Zo’n brief kan een opening zijn tot een gesprek over dit onderwerp en misschien schrijft uw naaste wel een brief hierover terug…
Meer informatie en aanmelden
7-13 oktober - Leer meer over internetcriminaliteit in het Fraudecafé
 
Steeds meer mensen worden slachtoffer van een misdrijf via internet. Maar wat is fraude nu precies? Welke vormen zijn er? De antwoorden op deze vragen staan centraal tijdens het Fraudecafé, dat KBO-PCOB en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) organiseren in de Week van de Veiligheid (7 tot en met 13 oktober). Aan de hand van enkele korte presentaties door het ministerie, een bank en de Fraudehelpdesk ligt KBO-PCOB het thema verder toe. Ook gaan deelnemers aan de hand van enkele korte video's met elkaar in gesprek en is er ruimte voor het delen van ervaringen over betrouwbaar en veilig internetten.
Meer informatie en aanmelden
10 oktober - Praat mee aan de Tafel van Tien over leven in krimpregio's
 
Het dorp vergrijst, voorzieningen sluiten, de reis naar de dichtstbijzijnde grote plaats is met het openbaar vervoer een hele onderneming, wie zorg nodig heeft kan niet altijd meer thuis blijven wonen… Voor senioren kan het wonen in een krimpregio best lastig zijn. Of is het juist een genot? Omdat het omzien naar elkaar, het noaberschap en saamhorigheidsgevoel er heel sterk zijn. Of omdat het er heerlijk rustig is, met mooie natuur en volop ruimte om te fietsen, wandelen of ontspannen. Over het wonen in krimpregio’s gaat directeur KBO-PCOB Manon Vanderkaa graag persoonlijk met u in gesprek. Van harte uitgenodigd om aan te schuiven aan de Tafel van Tien op donderdag 10 oktober.
Meer informatie en aanmelden
10 oktober - Training gespreksleider Gezond genieten
 
Lokale afdelingen kunnen vanaf komend najaar bijeenkomsten organiseren over ‘Gezond genieten’ en de effecten van alcohol op hogere leeftijd. Voor het begeleiden van deze bijeenkomsten organiseert KBO-PCOB op donderdag 10 oktober een training tot gespreksleider Gezond genieten. De training wordt gegeven in samenwerking met Jellinek en de KNMP, de brancheorganisatie van apothekers. Iets voor u?
Meer informatie en aanmelden
Ledenvoordeel
 
Zwemmen met korting bij Optisport-zwembaden
  Senioren zwemmen
Dankzij een samenwerking met Optisport kunnen we u als lid van KBO-PCOB korting bieden in tientallen zwembaden.
Zwemmen is een goede manier om in beweging te blijven, ook op hogere leeftijd. Het is minder blessuregevoelig dan andere sporten en ook bij lichamelijke klachten beter vol te houden. Door regelmatig te zwemmen blijven uw spieren soepeler. Daarnaast vermindert zwemmen stress en dat is goed voor lichaam én geest. Zwemmen is niet alleen gezond, maar kan ook heel gezellig zijn. Sommige mensen doen het al jaren en delen wekelijks lief en leed met elkaar.
Leden van KBO-PCOB krijgen bij zwembaden van Optisport op vertoon van hun ledenpas 10% korting op een 12-badenkaart voor banenzwemmen. Ook kunt u de korting gebruiken voor Aqua’vitaallessen.
Kijk welke zwembaden meedoen
Nieuwsberichten
 
Interessante actualiteiten voor u op een rij
Via onze website en het Magazine van KBO-PCOB houden we u op de hoogte van allerlei nieuws rondom de belangenbehartiging. Graag zetten we een paar interessante berichten van de afgelopen tijd voor u op een rij.

Voor afdelingen: niet alle leden van KBO en PCOB ontvangen deze nieuwsbrief. Wilt u de leden van uw afdeling toch informeren? Dan kunt u wellicht (een selectie van) onderstaande berichten in uw lokale afdelingsnieuwsbrief opnemen.

Lobby succesvol bij vaccinaties senioren
Koopkrachtdaling gepensioneerden oneerlijk
Dossier Tegen eenzaamheid, voor verbinding en ontmoeting

Raad van Ouderen: goed oud worden vraagt brede maatschappelijke beweging
Lees al ons nieuws

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van KBO of PCOB en heeft aangegeven dit bericht te willen ontvangen. KBO-PCOB Verenigingsnieuws is de digitale nieuwsbrief waarmee leden van KBO en PCOB op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de vereniging. Ook informeren we kaderleden en andere vrijwilligers binnen de afdelingen, zodat zij hun achterban kunnen voorzien van actuele en relevante berichten. KBO-PCOB Verenigingsnieuws verschijnt tien maal per kalenderjaar.

Goed om te weten, speciaal voor lokale afdelingen van KBO of PCOB: niet alle leden van KBO en PCOB ontvangen deze nieuwsbrief. Daarom verzoeken we afdelingen om via de eigen kanalen (bijv. de lokale afdelingswebsite of nieuwsbrief) informatie die belangrijk is voor leden verder te verspreiden. U kunt lokale leden ook vragen zich aan te melden voor KBO-PCOB Verenigingsnieuws via
www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven

Volg ons
Facebook   Twitter
 
Links naar
onze websites:
KBO-PCOB.nl
UnieKBO.nl
PCOB.nl
 
Seniorenorganisatie
KBO-PCOB
Europalaan 40
3526 KS Utrecht
Telefoon: 030 – 3 400 600
E-mail: info@kbo-pcob.nl
Aanmelden  |  Reageren   |  Gegevens wijzigen  |  Afmelden