KBO-PCOB ONE ISSUE online lezen

Digitale ledenraadpleging:
Wat vindt u van het nieuwe pensioencontract?
 
De sociale partners hebben het pensioenakkoord dat zij in juni 2019 sloten uitgewerkt in een nieuw pensioencontract. De rekenrente verdwijnt en het pensioen gaat meer meebewegen met de economie. Er komt geen vast bedrag meer, maar een verwachte pensioenuitkering. Het doel is een koopkrachtiger pensioen, transparanter en persoonlijker. Gepensioneerd of werkend: voor iedereen verandert er veel.
 
Wat vindt u van die veranderingen? Bent u er blij mee, of juist niet? Als belangenbehartiger van en voor senioren wil KBO-PCOB dit graag weten. Daarom organiseren we een brede ledenraadpleging. Dat doen we op twee manieren: De brede ledenraadpleging bestaat uit een digitale vragenlijst en een digitale pensioenbijeenkomst. KBO-PCOB gaat graag met u in gesprek tijdens de digitale pensioenbijeenkomst, dit is een soort webinar.

  • Digitale pensioenbijeenkomst
Op maandag 22 juni van 19.30 uur tot 20.30 uur is er een digitale pensioenbijeenkomst. U kunt daaraan meedoen door u vooraf aan te melden. Aanmelden kan via onderstaande aanmeldknop. Na aanmelding ontvangt u  een bevestigingsmail met instructies voor deelname.

  • Vragenlijst
We stellen het zeer op prijs als u de vragenlijst invult en op deze manier uw mening kenbaar maakt. Dit kan tot en met zaterdag 20 juni as. De link naar de vragenlijst vindt u hier.

Alle reacties die we ontvangen tijdens de digitale bijeenkomst en de signalen uit de vragenlijst nemen we mee in de standpuntbepaling. Uw inbreng is van harte welkom!
Aanmelden
Volg ons
Facebook   Twitter
 
Links naar
onze websites:
KBO-PCOB.nl
UnieKBO.nl
PCOB.nl
 
Seniorenorganisatie
KBO-PCOB
Ringwade 67
3439 LM Nieuwegein
Telefoon: 030 – 3 400 600
E-mail: info@kbo-pcob.nl
Aanmelden  |  Reageren   |  Gegevens wijzigen  |  Afmelden
...